Izaberite stranicu

[ed. 22 мар, 2019]

Електроенергетски 
објекат
СТС Трошељи 3,СТС Рогољи Локвари,МБТС Табаковића,СТС Сеферовци 2, СТС Подградци водовод,СТС Подградци Шиници,СТС Пејићи
Датум искључења Дан Вријеме
искључења
Вријеме
укључења
 22.03.2019.  Петак    
Разлог искључења Редовно одржавање и изградња
Насеља и улице
које ће остати
без напајања 
електричном
ЕНЕРГИЈОМ
 НАСЕЉА: Трошељи,Рогољи Локвари,Сеферовци,Подградци,Подградци Шиници,Пејићи
Електроенергетски 
објекат
 
Датум искључења Дан Вријеме
искључења
Вријеме
укључења
       
Разлог искључења Редовно одржавање и изградња
Насеља и улице
које ће остати
без напајања 
електричном
ЕНЕРГИЈОМ
 
Електроенергетски 
објекат
 
Датум искључења Дан Вријеме
искључења
Вријеме
укључења
       
Разлог искључења Редовно одржавање и изградња
Насеља и улице
које ће остати
без напајања 
електричном
ЕНЕРГИЈОМ
 
Електроенергетски 
објекат
 
Датум искључења Дан Вријеме
искључења
Вријеме
укључења
       
Разлог искључења Редовно одржавање и изградња
Насеља и улице
које ће остати
без напајања 
електричном
ЕНЕРГИЈОМ
 
Електроенергетски 
објекат
 
Датум искључења Дан Вријеме
искључења
Вријеме
укључења
       
Разлог искључења Редовно одржавање и изградња
Насеља и улице
које ће остати
без напајања 
електричном
ЕНЕРГИЈОМ