Izaberite stranicu
*НАПОМЕНА: У случају лоших временских услова радови на мрежи се одгађају.
Електроенергетски 
објекат
ДВ 20 kV Долина Јапре -дионица од Масловара-Будимлић Јапра
Датум искључења Дан Вријеме
искључења
Вријеме
укључења
15.02.1019. Петак 08.00 14.00
Разлог искључења Редовно одржавање
Насеља и улице
које ће остати
без напајања 
електричном
ЕНЕРГИЈОМ

НАСЕЉА: Сухача,Хозићи,Горњи и Доњи Агићи,Шумари,Кршље ,Ћеле,Будимлић Јапра,Халиловац,Мркаљи,Дуге Њиве,Антонића Брдо и Слатина

Електроенергетски 
објекат
ДВ 20 kV Блатна дионица од Брегова
Датум искључења Дан Вријеме
искључења
Вријеме
укључења
15.03.2018. Петак 08.00 14.00
Разлог искључења Редовно одржавање
Насеља и улице
које ће остати
без напајања 
електричном
ЕНЕРГИЈОМ
НАСЕЉА: Блатна
Електроенергетски 
објекат
 
Датум искључења Дан Вријеме
искључења
Вријеме
укључења
       
Разлог искључења Редовно одржавање
Насеља и улице
које ће остати
без напајања 
електричном
ЕНЕРГИЈОМ