Izaberite stranicu

[ед. 23 авг, 2019]

*НАПОМЕНА: У случају лоших временских услова радови на мрежи се одгађају.
Електроенергетски 
објекат
ДВ 20 kV Дубовик – Хашани
Датум искључења Дан Вријеме
искључења
Вријеме
укључења
23.08.2019. Петак 08.30 14.00
Разлог искључења Проскрес растиња испод ДВ и ревизионо одржавање ТС
Насеља и улице
које ће остати
без напајања 
електричном
ЕНЕРГИЈОМ
ПОДРУЧЈЕ У ОПШТИНИ КРУПА НА УНИ: Од реклозера у Малој Крупској Рујишкој – правац Дубовик – Хашани (19 трафо-подручја)
Електроенергетски 
објекат
НН мрежа
Датум искључења Дан Вријеме
искључења
Вријеме
укључења
16.08.2019. Петак 08.00 10.00
Разлог искључења Реконструкција мреже
Насеља и улице
које ће остати
без напајања 
електричном
ЕНЕРГИЈОМ
ТРАФО-ПОДРУЧЈЕ: Мркаљи
Електроенергетски 
објекат
ДВ 20 kV Блатна – Правац – Рудице – Рујишка – Дубовик
Датум искључења Дан Вријеме
искључења
Вријеме
укључења
16.08.2019. Петак 08.00 14.00
Разлог искључења Сјеча растиња испод далековода
Насеља и улице
које ће остати
без напајања 
електричном
ЕНЕРГИЈОМ
35 трафо-подручја од Л.Р у Рудицама до Дубовика
Електроенергетски 
објекат
ТС Цапраг 1
Датум искључења Дан Вријеме
искључења
Вријеме
укључења
15.08.2019. Четвртак 08.00 10.00
Разлог искључења Ревизионо одржавање
Насеља и улице
које ће остати
без напајања 
електричном
ЕНЕРГИЈОМ

ТРАФО-ПОДРУЧЈЕ: Цапраг 1

Електроенергетски 
објекат
НН мрежа
Датум искључења Дан Вријеме
искључења
Вријеме
укључења
15.08.2019. Четвртак 08.30 14.00
Разлог искључења Реконструкција НН мреже
Насеља и улице
које ће остати
без напајања 
електричном
ЕНЕРГИЈОМ

ТРАФО-ПОДРУЧЈЕ: Мркаљи

Електроенергетски 
објекат
 
Датум искључења Дан Вријеме
искључења
Вријеме
укључења
       
Разлог искључења  
Насеља и улице
које ће остати
без напајања 
електричном
ЕНЕРГИЈОМ