Izaberite stranicu

[ед. 09 окт, 2018]

Површина 8.802 km2
Број становника 560.318
Укупан број потрошача 252.348
Годишња потрошња енергије 2.034.960 MWh
Максимално вршно оптерећење 372,94 MW
Просјечно вршно оптерећење 291,19 MW
Просјечна годишња потрошња домаћинстaва 3.517 KWh
Просјечна мјесечна потрошња домаћинстaва 293,14 KWh
Број ТС   35/X; 20/6; 20/10 kV 12
Инсталисана снага ТС   35/X; 20/6; 20/10 kV 54,8 MVA
Број ТС X/0,4 kV 4.186
Инсталисана снага ТС X/0,4 kV 1.249,12 MVA
Укупан број ТС 4.198
Укупна инсталисана снага 1.303,92 MVA
Дужина водова 35 kV 60,5 km
Дужина водова 20 kV 4.243,2 km
Дужина водова 10 kV 1.354,7 km
Дужина водова 6 kV 99,2 km
Дужина водова 0,4 kV 16.095,6 km
Укупна дужина водова 21.853,25 km