ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

 

 Електроенергетски објекат 

ТС Јована Бијелића 2, РТС Б.Мајдан – Ћ.Ј05 Суботица и РС Поткозарје – Дв 20kv Верићи
Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
19.07.2018. 

Четвртак

09.00 12.00
Разлог искључења Редовно одржавање 

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном ЕНЕРГИЈОМ

ДИО УЛИЦЕ: Јована Бијелића бр.5 и 184.

ДИЈЕЛОВИ НАСЕЉА: Јовићи, Гајићи, Пантоши, Бабићи, Талићи и Радуљи 

 

 Електроенергетски објекат 

 НН мрежа
Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
19.07.2018. 

Четвртак

09.00

 14.00
Разлог искључења Редовно одржавање 

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном ЕНЕРГИЈОМ

 

ДИЈЕЛОВИ УЛИЦА: Владислава Скарића и Марка Липовца.

ДИО НАСЕЉА: Павловац.                                     

 

 

 Електроенергетски објекат 

 
Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
.      
Разлог искључења Редовно одржавање

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном ЕНЕРГИЈОМ

 

 

 Електроенергетски објекат 

 
Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
       
Разлог искључења Редовно одржавање

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном ЕНЕРГИЈОМ

 

 

 Електроенергетски објекат 

Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
       
Разлог искључења Редовно одржавање

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном ЕНЕРГИЈОМ

 

 

 Електроенергетски објекат 

 
Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
       
Разлог искључења Редовно одржавање

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном ЕНЕРГИЈОМ

 

 

 Електроенергетски објекат 

 
Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
 

 

   
Разлог искључења Редовно одржавање 

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном ЕНЕРГИЈОМ

 

Elektrokrajina Обавјештења Планирана искључења Бања Лука