ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Напомена: У случају лоших временских услова радови се одгађају.

 

 Електроенергетски објекат 

ДТС Првог крајишког корпуса
Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
19.02.2018.

  Понедељак

12.00 14.00
Разлог искључења Редовно одржавање и изградња

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном ЕНЕРГИЈОМ

ДИО УЛИЦЕ: Првог крајишког корпуса

 

 

 Електроенергетски објекат 

НН мрежа

Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
19.02.2018.

  Понедељак

09.00 14.00
Разлог искључења Радови Електропреноса

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном ЕНЕРГИЈОМ

ДИЈЕЛОВИ УЛИЦА: Давида Штрпца и Плитвичке.

ДИО НАСЕЉА: Драгочај

 

 Електроенергетски објекат 

Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
 

 

   
Разлог искључења Редовно одржавање и изградња

Насеља и улице које ће остати безнапајања електричном ЕНЕРГИЈОМ

       

 

 Електроенергетски објекат 

 

Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
 

 

   
Разлог искључења Радови Електропреноса

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном ЕНЕРГИЈОМ

 

 

 Електроенергетски објекат 

Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
 

 

   
Разлог искључења Редовно одржавање и изградња

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном ЕНЕРГИЈОМ

 

Elektrokrajina Обавјештења Планирана искључења Бања Лука