ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Електроенергетски објекти

СТС Горњи Трошељи Завичај, СТС Чатрња 3 Вижман, СТС Ламинци канал, СТС Лиман 1, СТС Ћелиновац и СТС Кочићево

Датум искључења: Дан Вријеме искључења Вријеме укључења

 18.10.2018.

Петак
Разлог искључења: Редовно одржавање 
Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом

 НАСЕЉА: Горњи Трошељи, Чатрња, Ламинци, Лиман, Ћелиновац и Кочићево