ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

 

 

Електроенергетски објекти СТС Врбашка 4 спомен гробље, СТС Лужани 5 Бајићи,СТС Грбваци Луке, ДВ 20 kV Подградци излаз Градишка,СТС Пејићи,МБТС Топола занатски центар,СТС Јазовац Доњани 
Датум искључења: Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
25.05.2018 Петак
   
Разлог искључења: Редовно одржавање 
Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом

 НАСЕЉА : Врбашка,Лужани Бајићи,Грбавци Луке, Горњи и Доњи Подградци,Пејићи,Топола,Јазовац Доњани

   

 

Електроенергетски објекти  
Датум искључења: Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
Разлог искључења: Редовно одржавање 
Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом