ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

 *НАПОМЕНА: У случају лоших временских услова радови на мрежи се одгађају. 

 

Електроенергетски објекат

СТС Нова Топола 1, СТС Горњи Карајзовци школа, СТС Петрово Село 1, СТС Јабланица Ребровац,СТС Јабланица Брђани

Датум искључења:

Дан

Вријеме искључења

Вријеме укључења

24.11.2017.

Петак    

Разлог искључења:

 Редовно одржавање

Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом

 НАСЕЉА: Нова Топола,Горњи Карајзовци , Петрово Село,Јабланица Ребровац,Јабланица Брђани

 

Електроенергетски објекат

 

Датум искључења:

Дан

Вријеме искључења

Вријеме укључења

 

     

Разлог искључења:

 Редовно одржавање

Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом