ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Електроенергетски објекти СТС Ламинци Бабићи, СТС Гашница Голић, СТС Вилуси Иваштани, СТС Брестовчина Ерцези, СТС Брестовчина Економија, СТС Подградци Амбуланта и МБТС Подградци Занатски Центар
 Датум искључења: Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
 20.08.2018. Понедјељак
Разлог искључења: Редовно одржавање 
Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом

 НАСЕЉА:Ламинци Бабићи, Гашница Голићи, Вилуси Иваштани, Брестовчина Ерцези, Брестовчина економија, Подградци амбуланта и Подградци занатски центар