ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

 
*НАПОМЕНА: У случају лоших временских услова радови на мрежи се одгађају.
   

 

Електроенергетски објекат

ДВ Милошевци
 Датум искључења  Дан искључења Вријеме искључења Вријеме укључења
 26.07.2018. Четвртак  08.30 14.00 
Разлог искључења  Редовно одржавање и изградња

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном енергијом

 НАСЕЉА:Бошковићи и Алексићи

Електроенергетски објекат

Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
       
Разлог искључења  Редовно одржавање и изградња

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном енергијом