ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

 
*НАПОМЕНА: У случају лоших временских услова радови на мрежи се одгађају.
  
 
 
Електроенергетски објекат  ДВ  Јаблан аутопут
Датум искључења: Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
24.11.2017. Петак  09.00 14.00
Разлог искључења:  Редовно одржавање и изградња
Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом

НАСЕЉА:Јаблан Буковица и Трн око аеродрома

 
  
Електроенергетски објекат
Датум искључења: Дан Вријеме искључења Вријеме укључења

     
Разлог искључења:  Редовно одржавање и изградња
Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом  
 
Електроенергетски објекат
Датум искључења: Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
     
Разлог искључења:  Редовно одржавање и изградња
Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом