ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Home page lat Javne nabavke Održavanje softvera za tarifiranje, obračun i naplatu električne energije, održavanje baze podataka, sistemskog softvera i komunikacionog softvera za WAN i LAN mrežu