Izaberite stranicu

Datum početka primjene tarifnih stavova je 01.01.2019. godine

I

Tarifni stavovi za rezervno snabdijevanje krajnjih kupaca električne energije u Republici Srpskoj u slučaju kada se cijena za uslugu snabdijevanja iskazuje kroz tarifne stavove za tarifni element mjerno mjesto su sljedeći:

ОПИС Тарифни ставови за резервно снабдијевање
Обрачунска снага Активна електрична енергија Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија
Категорије потрошње и групе купаца Јед. мјере KM/kW/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh
Сезона ВС
(зима)
НС
(љето)
ВС
(зима)
НС
(љето)
ВС
(зима)
НС
(љето)
Назив
категорије
Назив групе Доба
дана
110 kV ВТ 1,4720 0,0836 *
МТ 0,0465 *
35 kV ВТ 3,9990 0,0896 0,0190
МТ 0,0448
10 kV ВТ 7,8515 0,0916 0,0227
МТ 0,0458

*Napomena: za kvalifikovane kupce na 110 kV naponu, u skladu sa članom 3. Odluke o tarifama za sistemsku i pomoćne usluge koju je donio DERK (Službeni glasnik BiH broj 02/16 od 18.01.2016. godine), tarifa za prekomjerno preuzetu energiju iz mreže prenosa je 0 KM/kVArh.

 *Po preporuci Matičnog preduzeća broj 1.1/01-2165-1/18 od 14. 12. 2018. godine, upućene svim zavisnim preduzećima, a u cilju usklađivanja sa Odlukom o izmjeni Odluke o tarifama za sistemsku i pomoćne usluge koju je donio DERK, broj 04-28-5-226-1/17 od 28. 6. 2017.godine, neophodno je izvršiti izmjenu cijene rezervnog snabdijevanja za kupce kategogorije 110 kV.

Tarifni stavovi navedeni u gornjoj tabeli ne sadrže porez na dodatu vrijednost.

II

Tarifni stavovi u višoj sezoni (VS) primjenjuju se u periodu od 1. oktobra do 31. marta.

Tarifni stavovi u nižoj sezoni (NS) primjenjuju se u periodu od 1. aprila do 30. septembra.

Veći dnevni tarifni stavovi (VT) primjenjuju se u vremenu od 06,00 – 22,00 časa za zimsko računanje vremena, odnosno od 07,00 do 23,00 časa za ljetno računanje vremena.

Manji dnevni tarifni stavovi (MT) primjenjuju se u vremenu od 22,00 – 06,00 časova za zimsko računanje vremena, odnosno od 23,00 do 07,00 časova za ljetno računanje vremena i u dane vikenda neprekidno od petka u 22,00 (23,00) do ponedeljka u 06,00 (07,00) časova.

Naknada za obnovljive izvore energije
Svim kupcima obračunava se naknada za obnovljive izvore energije u iznosu od 0,0075 KM/kWh
(Na snazi od 01.01.2019.)