+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Бања Лука, 06.03.2018. године

„Електрокрајина“ је у 2017. години наставила са унапређењем пословних резултата који су довели до троструко веће нето добити у односу на претходну годину.

Предузеће је лани остварило укупне приходе у износу од 238,2 милиона КМ што је за непуних 2,5 милиона КМ више у односу на претходну годину, док је нето добит повећана са 265.586 КМ на 817.910 КМ.

Родољуб Топић, извршни директор за економска питања, казао је да предузеће досљедно проводи све мјере и механизме за ефикаснију наплату електричне енергије.

„Наплата електричне енергије у 2017. години увећана је за 3,5 процентна поена, на 104,6 одсто, укључујући наплату потраживања по основу склопљених уговора о репрограму и нагодбама посредством медијације. Посебно водимо рачуна о ажурној наплати текуће потрошње код купаца са којима је у претходном периоду закључивано судско или вансудско поравнање“, нагласио је Топић.

Директорица Сека Кузмановић указала је на успјешну реализацију мјера које су довеле до смањења дистрибутивних губитака на најнижи послијератни ниво од 12,7 одсто, што је за 0,3 процентна поена мање у поређењу са 2016. годином.

„Дистрибутивне губици смањујемо, прије свега, намјенских инвестицијама у реконструкцију дистрибутивне мреже, са акцентом на измјештање мјерних мјеста и увођење даљинског очитавања потрошње електричне енергије, те сталним мјерама на контроли и сузбијању неовлаштене потрошње“, изјавила је Сека Кузмановић.

Предузеће је у 2017. години реализовало инвестиције у износу од 18,7 милиона КМ, првенствено у изградњу и санацију 296 километра дистрибутивне мреже и 107 трафостаница. Укупна вриједност инвестиција била би и већа да није дошло до одређених застоја у јавним набавкама материјала.

У овој години је планиран снажнији инвестициони замах, тим прије јер ће отпочети велики трогодишњи пројекат модернизације дистрибутивне мреже и уградње 30.000 дигиталних бројила са даљинсим очитавањем потрошње.

Када је ријеч о борби против неовлаштене потрошње електричне енергије, лани је откривено 400 таквих случајева са укупно обрачунатом потрошњом у вриједности од 564.206 КМ.