+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Кнежево, 30.04.2015. године

„Електрокрајина“ је пустила под напон нови далековод 35 kV Котор Варош – Кнежево чиме смо купцима са подручја општине Кнежево обезбједили стабилније напајање електричном енергијом.

Електроенергетски пројекат је обухватао замјену 20 kV вода са 35 kV водом на ДВ Котор Варош – Кнежево уз постављење 86 нових електричних стубова и уградњу трансформатора 35/20 kV у Расклопну трафо-станицу Кнежево.

Сека Кузмановић, директор „Електрокрајине“, која је у Кнежеву са осталим члановима Управе предузећа присуствовала завршетку радова и пуштању новог далековода под напон, изразила је задовољство због реализације овог значајног пројекта.

„Инвестиција је реализована у циљу стабилнијег снабдијевања купаца са подручја општине Кнежево и поузданијег преноса електричне енергије са три мини хидроелектране на подручју те локалне заједнице“, изјавила је Кузмановићева.

Инвеститори пројекта вриједног три милиона КМ су „Електрокрајина“ и предузеће „ЕХЕ“ д.о.о. Бања Лука у власништву аустријске енергетске групације „Kelag“.

Финансирање пројекта се одвија на начин да је предузеће „ЕХЕ“ д.о.о. Бања Лука инвестирало средства у изградњу водова и постројења који су предати у основна средства „Електрокрајине“ која ће инвестицију отплатити у наредних шест година без обрачунате камате.

Напомињемо да је компанија „Електропренос БиХ“ планирала изградњу 110 kV далековода Котор Варош – Кнежево и трафо-станице 110/x kV, али још нису познати рокови почетка и завршетка тих радова. Када „Електропренос БиХ“ реализује наведену инвестицију постојећи 35 kV далековод ће служити као резервно напајање.