+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Бања Лука, 31.12.2016. године

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 32. редовној сједници, одржаној 25. новембра 2016. године у Требињу, донијела Одлуку o висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.

Накнада је утврђена у висини од 0,0044 KM/kWh и не садржи порез на додату вриједност (ПДВ), а примјењиваће се од 1. јануара 2017. године. 

Претходна висина накнаде за обновљиве изворе, која је важила од 1. фебруара до 31. децембра 2016. године, износила је 0,0025 КМ/kWh.

Накнада за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији се зарачунава сваком крајњем купцу у Републици Српској у износу који је једнак производу јединичне накнаде и преузете активне електричне енергије и исказује се као посебна ставка на рачуну крајњег купца.

pdf2 Одлука ОИЕЕ