+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Бања Лука, 29.05.2017. године

„Електрокрајина“ је у првом тромјесечју ове године наставила континуитет унапређења пословних и финансијских резултата, који се огледају у значајном повећању прихода и профита кроз додатно смањење дистрибутивних губитака и очување високог нивоа наплате електричне енергије.

У првом кварталу су остварени укупни приходи у износу од 66,9 милиона КМ што је за 10 одсто више у односу на исти период прошле године, док је нето добит порасла за 57 одсто, на 5,45 милиона КМ.

Elektrokrajina1

Директорица Сека Кузмановић је као један од кључних фактора побољшања кварталних финансијских резултата апострофирала смањење дистрибутивних губитака за 0,5 процентних поена, односно на 18 одсто, што је најнижи ниво за овај дио сезоне у посљедњих 25 година.

„Дистрибутивне губитке дужи низ година годинама смањујемо намјенских инвестицијама у реконструкцију дистрибутивне мреже, са фокусом на измјештање мјерних мјеста и увођење даљинског очитавања потрошње електричне енергије, као и сталним мјерама на контроли и сузбијању неовлаштене потрошње“, изјавила је Сека Кузмановић.

„Електрокрајина“ је у прва три мјесеца 2017. године реализовала инвестиције у износу већем од четири милиона КМ, првенствено у изградњу и санацију 64,6 километара дистрибутивне мреже и 23 трафо-станице.

Што се тиче неовлаштене потрошње електричне енергије, закључно са крајем марта откривена су 137 таква случаја са фактурисаним износом од 253.424 КМ.

„Борба против неовлаштене потрошње остаје један од наших најважнијих задатака и у наредном периоду. Ту негативну појаву настојимо сузбити планским контролама и провођењем свих расположивих законским мјера и механизама“, казала је Сека Кузмановић.

Родољуб Топић, извршни директор за финансијске послове, истиче да предузеће досљедном примјеном мјера одржава висок ниво наплате електричне енергије који прелази 100 одсто укључујући наплату потраживања по основу склопљених репрограма и споразума о нагодби путем медијације.

„У том циљу смо у прва три мјесеца извршили 2.500 искључења неплатиша, посебно водећи рачуна о ажурној наплати текуће потрошње код купаца са којима је у претходном периоду закључивано судско или вансудско поравнање, јер сматрамо недопустивим да ти купци поново улазе у дуг“, нагласио је Топић.