+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Скупштина акционара

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕРС“ МП А.Д. ТРЕБИЊЕЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ А. Д. БАЊАЛУКАН А Д З О Р Н И   О Д Б О РБрој: НО–3580-5/24Дана 28. 3. 2024. године На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,...

Извјештаји

Извјештај о значајним догађајима 44 сједница СА – одржана

Информације за акционаре

OСНOВНИ КAПИTAЛ И СTРУКTУРA ПOРTФEЛJA ХAРTИJA OД ВРИJEДНOСTИ Изнoс уписaнoг и уплaћeнoг oснoвнoг кaпитaлa je исти: 92.276.622,00 КM Врстa aкциje: Рeдoвнe aкциje Клaсa: A Брoj: 92.276.622 Нoминaлнa вриjeднoст: 1,00 КM; jeднa aкциja нoси jeдaн глaс Укупaн брoj глaсoвa...