+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

„Електрокрајина“ је добила позитивно мишљење независне спољне ревизије на финансијски извјештај за 2020. годину, што је први позитиван ревизорски извјештај за ово предузеће од када се праве такви извјештаји.

Ревизори наводе да финансијски извјештаји „Електрокрајине“ дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима, финансијског стања предузећа на дан 31. децембра 2020. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за прошлу годину.

Челници „Електрокрајине“ су на конференцији за новинаре истакли да је предузеће у 2020. отклонило неправилности из претходних извјештаја, односно извршило додатну исправку вриједности потраживања у укупном износу од 66,8 милиона.

Драган Чавић, в.д. директора, указао је да је „Електрокрајина“ од његовог доласка у марту 2019. године направила помаке у свим сегментима пословања, од смањења обавеза према „Електропривреди РС“ за испоручену електричну енергију, смањења дистрибутивних губитака, повећања наплате потраживања, до смањења броја запослених и трошкова за плате.

Чавић је изјавио да се дуг према ЕРС-у кумулирао од 2006. године, да би 2019. достигао 156,7 милиона КМ.

„Од марта 2019. године смо одлучили да прекинемо праксу задуживања према ЕРС-у. И не само да нисмо стварали нови дуг већ смо га до 30. априла ове године смањили за 20 милиона КМ“, нагласио је Чавић.

Он је рекао да су истовремено наплатили више од 40 милиона КМ „старих“ потраживања, од чега су 33 милиона КМ дозначили Матичном предузећу ЕРС, што показује да је „Електрокрајина“ генератор ликвидности система.

press-konferencija-Cavic-i-Topic
конференција за новинаре (Чавић, Топић)

Додао је да су дистрибутивни губици на мрежи у протекле двије године смањени за 7%, што је донијело уштеду у износу већем од четири милиона КМ.

Чавић указује да је „Електрокрајина“ у марту 2019. године имала 1.908 радника, док их сада, након процеса реорганизације, има 1.282, што је смањење за 33%.
Нагласио је да је за социјално збрињавањe 495 радника кроз стимулативне отпремине исплаћен бруто износ од 20 милиона КМ, али да Предузеће од тог процеса има значајне годишње уштеде за плате (од 2021. до 2023. године износе од 5,8 до 7,5 милиона КМ, а од 2024. биће 11 милиона КМ).

„У циљу спречавања одлива дефицитарног стручног кадра, просјечне плате од марта 2019. до сада су повећане за 26%, највише техничком особљу. Просјечна плата у марту 2019. износила је 986 КМ, а у мају 2021. је 1.245 КМ, што је повећање за 259 КМ“, истакао је Чавић.

Према његовим ријечима, „Електрокрајина“ је у протекле двије године у развој електродистрибутивне мреже уложила више од 47 милиона КМ, прецизирајући да је изграђено и санирано 730 километара водова и 265 трафо-станица.

У истом периоду је извршена реорганизација Предузећа у складу са новим Законом о електричној енергији и енергетским директивама ЕУ, у склопу чега су раздвојене дјелатности дистрибуције и снабдијевања, те унапређен значај техничке струке која сада чини више од 80% радне снаге, док је број руководећих позиција преполовљен.

„Ове године су видљиви први позитивни ефекти цијелог сета предузетих мјера. Наиме, Предузеће је у прва три мјесеца остварило нето добит од 4,5 милиона КМ, док за полугодиште очекујемо добит од најмање 5,5 милиона КМ са могућношћу да буде чак и дупло већа“, истакао је Чавић.

Родољуб Топић, в.д. извршног директора за послове подршке, изјавио је да Предузеће намјеравају ослободити огромних финансијских терета. У том циљу, како је навео, „Електрокрајина“ 29. јуна на Бањалучкој берзи емитује обвезнице у износу од 40 милиона КМ са доспијећем од 10 година и годишњом каматом од 3,5%.

„Прикупљена средства ће се користити за рефинансирање постојећег дуга, углавном кредитних обавеза и дуга према добављачима. Није ријеч о новом задужењу, већ планирамо ранија кредитна задужења замијенити повољнијим условима, чиме бисмо годишње обавезе умањили за 2,5 милиона КМ и повећали ликвидност“, нагласио је Топић.

У Управи „Електрокрајине“ указују да је крајњи циљ реорганизације и финансијске консолидације тај да предузеће постане потпуно ликвидно и спремно да у сваком моменту одговори на потребе развоја дистрибутивне мреже.