+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

„Електрокрајина“ је у првом тромјесечју ове године остварилa нето добит у износу од 4,56 милиона КМ, што је за 117 одсто више у односу на исти период прошле године.

Финансијски биланси предузећа за први квартал показују да су укупни приходи повећани за 3,4 одсто и износе 53,1 милиона КМ, док су укупни расходи смањени за 1,5 одсто и износе 48,5 милиона КМ.

„Електрокрајина“ је истовремено смањила краткорочна потраживања за 2,3 милиона КМ или 7,4 одсто, док су укупне обавезе умањене за 6,2 милиона КМ, односно 2,6 одсто у односу на крај прошле године.

Управа „Електрокрајине“ наводи да финансијски резултати у првом кварталу осликавају прве позитивне ефекте цијелог низа предузетих мјера у обимном и сложеном процесу реорганизације и реструктурирања предузећа.

Драган Чавић, в.д. директора предузећа, указује да је „Електрокрајина“ у протеклих годину и по дана прошла највеће реформске изазове од завршетка протеклог рата како би се успоставила потпуно нова организација.

Напомиње да су „Електрокрајина“ и остала електродистрибутивна предузећа у РС од 1. априла ове године у потпуности престала са пословима снабдијевања купаца електричном енергијом и постала оператори дистрибутивног система (ОДС).

„Сада смо добили много ефикаснији и економичнији систем са вертикално интегрисаним управљањем, дупло мањим бројем руководилаца и директном контролом свих пословних процеса. Број запослених је од марта 2019. године до данас смањен за скоро за трећину, са 1.908 на 1.295 радника, истакао је Чавић додајући да је носилац нове организационе структуре технички кадар, док је администрација сведена на 10 одсто учешћа.

Иако је оптимизација броја запослених реализована кроз исплату стимулативних отпремнина уз значајан финансијски трошак предузећа, пуни ефекти тог процеса на финансијске билансе биће видљиви у другој половини 2023. године.

Поред тога, „Електрокрајина“ је тренутно у фази озбиљног реструктурирања укупних обавеза, што ће значајно побољшати ликвидност предузећа.

„Све мјере које предузимамо имају за циљ да „Електрокрајина“ са новим статусом ОДС-а постане потпуно ликвидан систем који је у стању да одговори пословима дистрибуције електричне енергије за потребе тржишта, односно изградње и одржавања мреже и електроенергетских објеката“, нагласио је Чавић.