+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Banja Luka, 06.03.2018. godine

„Elektrokrajina“ je u 2017. godini nastavila sa unapređenjem poslovnih rezultata koji su doveli do trostruko veće neto dobiti u odnosu na prethodnu godinu.

Preduzeće je lani ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 238,2 miliona KM što je za nepunih 2,5 miliona KM više u odnosu na prethodnu godinu, dok je neto dobit povećana sa 265.586 KM na 817.910 KM.

Rodoljub Topić, izvršni direktor za ekonomska pitanja, kazao je da preduzeće dosljedno provodi sve mjere i mehanizme za efikasniju naplatu električne energije.

„Naplata električne energije u 2017. godini uvećana je za 3,5 procentna poena, na 104,6 odsto, uključujući naplatu potraživanja po osnovu sklopljenih ugovora o reprogramu i nagodbama posredstvom medijacije. Posebno vodimo računa o ažurnoj naplati tekuće potrošnje kod kupaca sa kojima je u prethodnom periodu zaključivano sudsko ili vansudsko poravnanje“, naglasio je Topić.

Direktorica Seka Kuzmanović ukazala je na uspješnu realizaciju mjera koje su dovele do smanjenja distributivnih gubitaka na najniži poslijeratni nivo od 12,7 odsto, što je za 0,3 procentna poena manje u poređenju sa 2016. godinom.

Rad u zimskim uslovima

„Distributivne gubici smanjujemo, prije svega, namjenskih investicijama u rekonstrukciju distributivne mreže, sa akcentom na izmještanje mjernih mjesta i uvođenje daljinskog očitavanja potrošnje električne energije, te stalnim mjerama na kontroli i suzbijanju neovlaštene potrošnje“, izjavila je Seka Kuzmanović.

Preduzeće je u 2017. godini realizovalo investicije u iznosu od 18,7 miliona KM, prvenstveno u izgradnju i sanaciju 296 kilometra distributivne mreže i 107 trafostanica. Ukupna vrijednost investicija bila bi i veća da nije došlo do određenih zastoja u javnim nabavkama materijala.

U ovoj godini je planiran snažniji investicioni zamah, tim prije jer će otpočeti veliki trogodišnji projekat modernizacije distributivne mreže i ugradnje 30.000 digitalnih brojila sa daljinsim očitavanjem potrošnje.

Kada je riječ o borbi protiv neovlaštene potrošnje električne energije, lani je otkriveno 400 takvih slučajeva sa ukupno obračunatom potrošnjom u vrijednosti od 564.206 KM.