+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Select Page

ZP „Elektrokrajina“ a.d. najveće je elektrodistributivno preduzeće u sastavu Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ – matično preduzeće a.d. Trebinje (ERS). Električnom energijom snabdijeva oko 47% konzuma Republike Srpske.

Osnovne djelatnosti Preduzeća su distribucija i snabdijevanje električnom energijom. Pored toga Preduzeće vrši i poslove projektovanja elektroenergetskih objekata, kao i njihovu izgradnju i održavanje.

ZP „ELEKTROKRAJINA“ a.d. Banja Luka

Kralja Petra I Karađorđevića 95, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH

Tel: +387(51)246-300, Faks: 387(51)215-610

Matični broj jedinstvenog registra: 1074440

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB): 4400855640000

Poreski identifikacioni broj (PIB): 400855640000