+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

„Електрокрајина“ је 29. јуна 2021. године на Бањалучкој берзи објавила јавни позив за упис и уплату прве емисије дугорочних корпоративних обвезница.

Предузеће је емитовало 40.000 обвезница, појединачне номиналне вриједности 1.000 КМ, укупне номиналне вриједности емисије од 40 милиона КМ.

Доспијеће емисије је 10 година од дана уписа у Централни регистар хартија од вриједности Бања Лука, по каматној стопи од 3,5% на годишњем нивоу.

Главница и припадајући дио камате исплаћиваће се у једнаким полугодишњим ануитетима – укупно 20 ануитета. Плаћање ће се обавити посредством Централног регистра хартија од вриједности.

У циљу обезбјеђења уредног плаћања ануитета емитованих обвезница, Влада РС је издала гаранцију на цјелокупан износ емисије.

Упис и уплата обвезница трају 30 дана, закључно са 28. јула 2021. године.

Емисија се сматра успјешном ако у наведеном року буде уписано и уплаћено минимално 60% понуђених обвезница.

Агент прве емисије обвезница „Електрокрајине“ је брокерско-дилерско друштво „Монет брокер“ Бања Лука.