+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Select Page
Електроенергетски 
објекат

ДВ 20 kV Подграци-излаз Бараји

Датум искључења Дан Вријеме
искључења
Вријеме
укључења
17.09.2019. Уторак 07.00  15.00 
Разлог искључења Радови на далеководу
Насеља и улице
које ће остати
без напајања 
електричном
ЕНЕРГИЈОМ
ДИО НАСЕЉА: Бараји и Грбавци
Електроенергетски 
објекат
СТС Врбашка
Датум искључења Дан Вријеме
искључења
Вријеме
укључења
17.09.2019. Уторак 07.00  15.00 
Разлог искључења Замјена стубова
Насеља и улице
које ће остати
без напајања 
електричном
ЕНЕРГИЈОМ
НАСЕЉЕ: Врбашка
Електроенергетски 
објекат
СТС ДУБРАВЕ 2 ШМИТРАН
Датум искључења Дан Вријеме
искључења
Вријеме
укључења
17.09.2019. Уторак  07.00 15.00 
Разлог искључења Замјена стубова
Насеља и улице
које ће остати
без напајања 
електричном
ЕНЕРГИЈОМ
НАСЕЉЕ: Дио насеља Дубраве