+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука обавјештава јавност да је, поштујући одлуке и препоруке Владе Републике Српске и Управе „Електропривреде РС“ у борби против ширења вирусне болести корона (COVID-19), усвојила мјере у циљу смањења непосредних контаката са купцима електричне енергије.

У складу са тим, послови око потрошње електричне енергије за мјесец март биће извршени у редовном периоду од 29. 3. до 3. 4. 2020. године.

Овим путем позивамо купце да на крају текућег мјесеца, односно у наведеном периоду, сами изврше очитање потрошње и податке о томе као и наплатни бројгдје прочитати наплатни број са рачуна доставе путем бесплатне инфо линије 0800 50 116 или електронском поштом на адресу callcentar@elektrokrajina.com.

За мјерна мјеста за која не буду достављени подаци од стране крајњег купца примјењиваће се механизам израчуна потрошње на основу утрошене електричне енергије из одговарајућег периода у претходној години, како је то прописано чланом 81 став (2) тачка а) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – пречишћен текст (Сл. гласник Републике Српске број 85/08, 79/10 и 67/12).

Коначна количина испоручене електричне енергије утврдиће се након стицања услова за приступ мјерном мјесту, а у складу са чланом 81 став (3) Општих услова, чиме ће сва неслагања бити коригована у наредном периоду како купци не би били оштећени.