+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

„Електрокрајина“ je прошлу пословну годину окончала са нето добити у износу од 2,2 милиона КМ упркос неповољним околностима које су током цијеле године оптерећивале трошковну страну.

Позитиван финансијски резултат Предузећа је са једне стране подстакнут растом пословних прихода од дистрибутивних услуга и смањењем одложених пореских обавеза, а са друге максималном рационализацијом новонасталих расхода. 

У Управи истичу да су неповољне околности раста трошкова као посљедице задњег тарифног поступка и структуре мрежарине, објективно водиле Предузеће ка билансном губитку, али да су предузетим мјерама консолидације спријечили такав сценарио.

„Били смо принуђени извршити максималну рационализацију расхода како не би угрозили текућу ликвидност оптерећену недовољним приходима за несметано обављање дјелатности оператора дистрибутивног система. На крају смо успјели да умјесто пројектованог губитка остваримо солидну добит“, истакао је Драган Чавић, директор „Електрокрајине“.

Према његовим ријечима, предузеће је током састављања финансијских извјештаја за 2023. годину у потпуности примјенило међународне рачуноводствене стандарде, као и препоруке интерне и спољне ревизије због чега очекује нову позитивну оцјену независне ревизије на исказане билансе. 

Коментаришући прошлогодишње пословне активности, Чавић је навео да су у електродистрибутивну мрежу и друге развојне пројекте инвестирали 35 милиона КМ, што је рекордни послијератни ниво улагања.

Dragan Cavic

„Током прошле године изграђено је и санирано 370 километара водова и 94 трафо-станице, што је горња граница наших инвестиционих могућности“, оцијенио је Чавић.

„Електрокрајина“ је лани, такође, интензивирала активности у борби против крађе електричне енергије и смањењу дистрибутивних губитака. Откривено је 280 случајева неовлаштене потрошње електричне енергије обрачунске вриједности од скоро милион КМ.

„Дистрибутивне губитке смо у протеклих пет година смањили за скоро 20 одсто и сада износе 10,97 одсто, што је најнижи ниво у задњих неколико деценија“, нагласио је Чавић.

Што се тиче пословних планова у 2024. години, у Управи „Електрокрајине“ наводе да ће се кључни изазов огледати у балансирању регулаторно ограничених прихода и значајно већих издатака за плате радника због повећања цијене рада за запослене у систему „Електропривреде РС“ и раста минималне плате у Српској.

Из тог разлога су, како прецизирају, приступили редуковању свих врста трошкова, од суспензије репрезентације и спонзорских уговора до стриктних контрола потрошње горива и активности на додатном смањењу дистрибутивних губитака.