+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењују се у периоду од 1. октобра до 31. марта.

Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра.

Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06,00 – 22,00 часа за зимско рачунање времена, односно од 07,00 до 23,00 часа за љетно рачунање времена.

Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22,00 – 06,00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 (23,00) до понедељка у 06,00 (07,00) часова.


 

Накнада за подстицај производње из обновљивих извора за 2019. год.

Висина накнаде износи 0,0075 КМ/kWh и не садржи порез на додату вриједност, а примјењује се од 1. јануара 2019. год.

pdf2Одлука о накнади за подстицај производње из обновљивих извора нов2018

 


 

Тарифни ставови за резервно снабдијевање купаца електричне енергије у Републици Српској који се примјењују од 01.09.2019.

Тарифни ставови за
резервно снабдијевање


Mјерно мјестоОбрачунска снагаАктивна електрична енергијаПрекомјерно преузета реактивна електрична енергија
Категорије потрошњеЈединица мјереКМ/ММ/мјесецKM/kW/мјесецКМ/kWhКМ/kVArh
Доба  данаВС

(зима)
НС

(љето)
ВС

(зима)
НС

(љето)
ВС

(зима)
НС

(љето)
Сезона
110 kVВТ2,481,47200,1000
МТ0,0555
35 kVВТ2,483,99900,10440,0190
МТ0,0522
10 kVВТ2,487,85150,10640,0227
МТ0,0532
  • Напомена: за квалификоване купце на 110 kV напону, у складу са чланом 3. Одлуке о тарифама за системску и помоћне услуге коју је донио ДЕРК (Службени гласник БиХ број 02/16 од 18. 1. 2016. године), тарифа за прекомјерно преузету реактивну енергију из мреже преноса је 0 КМ/kVArh.

 

Тарифни ставови за резервно снабдијевање купаца електричне енергије у Републици Српској који се примјењују до 31.08.2019.

Тарифни ставови за
резервно снабдијевање


Mјерно мјестоОбрачунска снагаАктивна електрична енергијаПрекомјерно преузета реактивна електрична енергија
Категорије потрошњеЈединица мјереКМ/ММ/мјесецKM/kW/мјесецКМ/kWhКМ/kVArh
Доба  данаВС

(зима)
НС

(љето)
ВС

(зима)
НС

(љето)
ВС

(зима)
НС

(љето)
Сезона
110 kVВТ2,481,47200,09070,0000
МТ 0,0509 
35 kVВТ2,483,99900,09520,0190
МТ 0,0476 
10 kVВТ2,487,85150,09720,0227
МТ 0,0486 
  • Напомена: за квалификоване купце на 110 kV напону, у складу са чланом 3. Одлуке о тарифама за системску и помоћне услуге коју је донио ДЕРК (Службени гласник БиХ број 02/16 од 18. 1. 2016. године), тарифа за прекомјерно преузету реактивну енергију из мреже преноса је 0 КМ/kVArh.

 

Тарифни ставови за резервно снабдијевање купаца електричне енергије у току прва два мјесеца коришћења услуге (примјењују се до 31.08.2019.)

Тарифни ставови за
резервно снабдијевање


Mјерно мјестоОбрачунска снагаАктивна електрична енергијаПрекомјерно преузета реактивна електрична енергија
Категорије потрошњеЈединица мјереКМ/ММ/мјесецKM/kW/мјесецКМ/kWhКМ/kVArh
Доба  данаВС

(зима)
НС

(љето)
ВС

(зима)
НС

(љето)
ВС

(зима)
НС

(љето)
Сезона
110 kVВТ2,481,47200,08800,0000
МТ 0,0495 
35 kVВТ2,483,99900,09240,0190
МТ 0,0462 
10 kVВТ2,487,85150,09440,0227
МТ 0,0472 
  • Напомена: за квалификоване купце на 110 kV напону, у складу са чланом 3. Одлуке о тарифама за системску и помоћне услуге коју је донио ДЕРК (Службени гласник БиХ број 02/16 од 18. 1. 2016. године), тарифа за прекомјерно преузету реактивну енергију из мреже преноса је 0 КМ/kVArh.

Цијена услуге снабдијевања која се исказује по мјерном мјесту крајњег купца износи 2,48 КМ / мјерном мјесту мјесечно.