+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењују се у периоду од 1. октобра до 31. марта.

Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра.

Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06,00 – 22,00 часа за зимско рачунање времена, односно од 07,00 до 23,00 часа за љетно рачунање времена.

Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22,00 – 06,00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 (23,00) до понедељка у 06,00 (07,00) часова.


 

Накнада за подстицај производње из обновљивих извора за 2019. год.

Висина накнаде износи 0,0075 КМ/kWh и не садржи порез на додату вриједност, а примјењује се од 1. јануара 2019. год.

pdf2 Одлука о накнади за подстицај производње из обновљивих извора нов2018

 


 

Тарифни ставови за резервно снабдијевање купаца електричне енергије у Републици Српској који се примјењују од 01.09.2019.

Тарифни ставови за
резервно снабдијевање


Mјерно мјесто Обрачунска снага Активна електрична енергија Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија
Категорије потрошње Јединица мјере КМ/ММ/мјесец KM/kW/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh
Доба  дана ВС

(зима)
НС

(љето)
ВС

(зима)
НС

(љето)
ВС

(зима)
НС

(љето)
Сезона
110 kV ВТ 2,48 1,4720 0,1000
МТ 0,0555
35 kV ВТ 2,48 3,9990 0,1044 0,0190
МТ 0,0522
10 kV ВТ 2,48 7,8515 0,1064 0,0227
МТ 0,0532
  • Напомена: за квалификоване купце на 110 kV напону, у складу са чланом 3. Одлуке о тарифама за системску и помоћне услуге коју је донио ДЕРК (Службени гласник БиХ број 02/16 од 18. 1. 2016. године), тарифа за прекомјерно преузету реактивну енергију из мреже преноса је 0 КМ/kVArh.

 

Тарифни ставови за резервно снабдијевање купаца електричне енергије у Републици Српској који се примјењују до 31.08.2019.

Тарифни ставови за
резервно снабдијевање


Mјерно мјесто Обрачунска снага Активна електрична енергија Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија
Категорије потрошње Јединица мјере КМ/ММ/мјесец KM/kW/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh
Доба  дана ВС

(зима)
НС

(љето)
ВС

(зима)
НС

(љето)
ВС

(зима)
НС

(љето)
Сезона
110 kV ВТ 2,48 1,4720 0,0907 0,0000
МТ   0,0509  
35 kV ВТ 2,48 3,9990 0,0952 0,0190
МТ   0,0476  
10 kV ВТ 2,48 7,8515 0,0972 0,0227
МТ   0,0486  
  • Напомена: за квалификоване купце на 110 kV напону, у складу са чланом 3. Одлуке о тарифама за системску и помоћне услуге коју је донио ДЕРК (Службени гласник БиХ број 02/16 од 18. 1. 2016. године), тарифа за прекомјерно преузету реактивну енергију из мреже преноса је 0 КМ/kVArh.

 

Тарифни ставови за резервно снабдијевање купаца електричне енергије у току прва два мјесеца коришћења услуге (примјењују се до 31.08.2019.)

Тарифни ставови за
резервно снабдијевање


Mјерно мјесто Обрачунска снага Активна електрична енергија Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија
Категорије потрошње Јединица мјере КМ/ММ/мјесец KM/kW/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh
Доба  дана ВС

(зима)
НС

(љето)
ВС

(зима)
НС

(љето)
ВС

(зима)
НС

(љето)
Сезона
110 kV ВТ 2,48 1,4720 0,0880 0,0000
МТ   0,0495  
35 kV ВТ 2,48 3,9990 0,0924 0,0190
МТ   0,0462  
10 kV ВТ 2,48 7,8515 0,0944 0,0227
МТ   0,0472  
  • Напомена: за квалификоване купце на 110 kV напону, у складу са чланом 3. Одлуке о тарифама за системску и помоћне услуге коју је донио ДЕРК (Службени гласник БиХ број 02/16 од 18. 1. 2016. године), тарифа за прекомјерно преузету реактивну енергију из мреже преноса је 0 КМ/kVArh.

Цијена услуге снабдијевања која се исказује по мјерном мјесту крајњег купца износи 2,48 КМ / мјерном мјесту мјесечно.