+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Select Page

Tarifni stavovi u višoj sezoni (VS) primjenjuju se u periodu od 1. oktobra do 31. marta.

Tarifni stavovi u nižoj sezoni (NS) primjenjuju se u periodu od 1. aprila do 30. septembra.

Veći dnevni tarifni stavovi (VT) primjenjuju se u vremenu od 06,00 – 22,00 časa za zimsko računanje vremena, odnosno od 07,00 do 23,00 časa za ljetno računanje vremena.

Manji dnevni tarifni stavovi (MT) primjenjuju se u vremenu od 22,00 – 06,00 časova za zimsko računanje vremena, odnosno od 23,00 do 07,00 časova za ljetno računanje vremena i u dane vikenda neprekidno od petka u 22,00 (23,00) do ponedeljka u 06,00 (07,00) časova.


 

Naknada za podsticaj proizvodnje iz obnovljivih izvora za 2019. god.

Visina naknade iznosi 0,0075 KM/kWh i ne sadrži porez na dodatu vrijednost, a primjenjuje se od 1. januara 2019. god.

pdf2 Odluka o naknadi za podsticaj proizvodnje iz obnovljivih izvora nov2018

 


 

Tarifni stavovi za rezervno snabdijevanje kupaca električne energije u Republici Srpskoj

Tarifni stavovi za
rezervno snabdijevanje


Mjerno mjesto Obračunska snaga Aktivna električna energija Prekomjerno preuzeta reaktivna električna energija
Kategorije potrošnje Jedinica mjere KM/MM/mjesec KM/kW/mjesec KM/kWh KM/kVArh
Doba dana VS

(zima)
NS

(ljeto)
VS

(zima)
NS

(ljeto)
VS

(zima)
NS

(ljeto)
Sezona
110 kV VT 2,48 1,4720 0,1000
MT 0,0555
35 kV VT 2,48 3,9990 0,1044 0,0190
MT 0,0522
10 kV VT 2,48 7,8515 0,1064 0,0227
MT 0,0532
  • Napomena: za kvalifikovane kupce na 110 kV naponu, u skladu sa članom 3. Odluke o tarifama za sistemsku i pomoćne usluge koju je donio DERK (Službeni glasnik BiH broj 02/16 od 18. 1. 2016. godine), tarifa za prekomjerno preuzetu reaktivnu energiju iz mreže prenosa je 0 KM/kVArh.

Cijena usluge snabdijevanja koja se iskazuje po mjernom mjestu krajnjeg kupca iznosi 2,48 KM / mjernom mjestu mjesečno.