+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Select Page

Tarifni stavovi u višoj sezoni (VS) primjenjuju se u periodu od 1. oktobra do 31. marta.

Tarifni stavovi u nižoj sezoni (NS) primjenjuju se u periodu od 1. aprila do 30. septembra.

Veći dnevni tarifni stavovi (VT) primjenjuju se u vremenu od 06,00 – 22,00 časa za zimsko računanje vremena, odnosno od 07,00 do 23,00 časa za ljetno računanje vremena.

Manji dnevni tarifni stavovi (MT) primjenjuju se u vremenu od 22,00 – 06,00 časova za zimsko računanje vremena, odnosno od 23,00 do 07,00 časova za ljetno računanje vremena i u dane vikenda neprekidno od petka u 22,00 (23,00) do ponedeljka u 06,00 (07,00) časova.


 

Naknada za podsticaj proizvodnje iz obnovljivih izvora za 2019. god.

Visina naknade iznosi 0,0075 KM/kWh i ne sadrži porez na dodatu vrijednost, a primjenjuje se od 1. januara 2019. god.

pdf2Odluka o naknadi za podsticaj proizvodnje iz obnovljivih izvora nov2018

 


 

Tarifni stavovi za rezervno snabdijevanje kupaca električne energije u Republici Srpskoj

Tarifni stavovi za
rezervno snabdijevanje


Mjerno mjestoObračunska snagaAktivna električna energijaPrekomjerno preuzeta reaktivna električna energija
Kategorije potrošnjeJedinica mjereKM/MM/mjesecKM/kW/mjesecKM/kWhKM/kVArh
Doba danaVS

(zima)
NS

(ljeto)
VS

(zima)
NS

(ljeto)
VS

(zima)
NS

(ljeto)
Sezona
110 kVVT2,481,47200,1000
MT0,0555
35 kVVT2,483,99900,10440,0190
MT0,0522
10 kVVT2,487,85150,10640,0227
MT0,0532
  • Napomena: za kvalifikovane kupce na 110 kV naponu, u skladu sa članom 3. Odluke o tarifama za sistemsku i pomoćne usluge koju je donio DERK (Službeni glasnik BiH broj 02/16 od 18. 1. 2016. godine), tarifa za prekomjerno preuzetu reaktivnu energiju iz mreže prenosa je 0 KM/kVArh.

Cijena usluge snabdijevanja koja se iskazuje po mjernom mjestu krajnjeg kupca iznosi 2,48 KM / mjernom mjestu mjesečno.