+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Бања Лука, 03.03.2015. године

ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука је у 2014. години наставила са значајним смањењем дистрибутивних губитака, што је у највећој мјери утицало на остварење позитивних пословних и финансијских резултата упркос великим штетама које су предузећу нанијеле незапамћене поплаве у мају прошле године.  

„Електрокрајина“ је прошле године смањила дистрибутивне губитке на 14,65 одсто, што је најнижи годишњи ниво у послијератној историји предузећа.

Дистрибутивни губици „Електрокрајине“ у 2014. мањи су за 1,9 одсто него у истом периоду прошле године (16,5 одсто), а чак за 4,8 одсто у односу на 2012. годину (19,5 одсто).

{loadposition gubici}

Сека Кузмановић, директор „Електрокрајине“, изјавила је да предузеће дистрибутивне губитке константно смањује кроз појачане активности на контроли и измјештању мјерних мјеста, откривању неовлаштене потрошње, увођењу даљинског очитавања електричне енергије, те санацији постојеће и изградњи нове дистрибутивне мреже.

„Ниво наплате електричне енергије је и прошле године прешао 100 одсто јер, поред наплате текуће потрошње, укључује и наплату потраживања по раније склопљеним репрограмима“, истакла је Кузмановићева додајући да предузеће измирује све своје текуће обавезе.

Родољуб Топић, вршилац дужности извршног директора за економске послове „Електрокрајине“, казао је да су укупни приходи предузећа у 2014. години износили 213 милиона КМ, што је за 1,4 милион КМ више у поређењу са годином прије.

Укупни расходи предузећа су истовремено повећани за 1,1 милион КМ, на 212,7 милиона КМ, првенствено због повећаних трошкова хаваријског одржавања мреже након мајских поплава и негативно рјешених судских спорова.

„Електрокрајина“ је 2014. завршила са нето добити од 895.222 КМ, што у Управи предузећа оцјењују великим успјехом узимајући у обзир природне непогоде које су нанијеле вишемилионске штете по објекте и дистрибутивну мрежу предузећа, што је захтјевало хитну интервенцију и донијело непланирано повећање оперативних трошкова.

Упркос наведеним потешкоћама, „Електрокрајина“ је прошле године реализовала значајне инвестиције у санацију постојеће и изградњу нове дистрибутивне мреже и трафо-станица, те набавку механизације, у шта је уложено укупно 22,9 милиона КМ.

Предузеће је лани наставило са активностима на измјештању мјерних мјеста и уградњи бројила за даљинско очитавање потрошње. На укупном дистрибутивном подручју предузећа до сада је уграђено око 21.000 дигиталних бројила, највише на подручју Бање Луке, док ће фокус тих активности у наредном периоду бити усмјерен на подручја електродистрибуција Приједор, Лакташи и Мркоњић Град.

Истичемо да су нова дигитална бројила у потпуности исправна и поуздана, неупоредиво квалитетнија од индукционих бројила старих и више од 30 година која се и данас користе у многим домаћинствима.

Циљ увођења даљинског очитавања потрошње електричне енергије је смањење трошкова предузећа (нема излазака радника на терен), бржи и бољи увид у стање на бројилу, смањење неовлаштене потрошње и унапријеђење услуга за купце (смањује се утицај људског фактора и грешака у очитању).