Izaberite stranicu

[ед. 11 сеп, 2019]

Површина8.890km2
Број становника577.333
Укупан број потрошача256.217
Годишња потрошња енергије2.096.048 MWh
Вршно оптерећење407.76 MW
Просјечна годишња потрошња домаћинстaва3.445 KWh
Просјечна мјесечна потрошња домаћинстaва287 KWh
Број ТС   35/X; 20/6; 20/10 kV13
Инсталисана снага ТС   35/X; 20/6; 20/10 kV50,8 MVA
Број ТС X/0,4 kV4.282
Инсталисана снага ТС X/0,4 kV1.359,70
Укупан број ТС4.284
Укупна инсталисана снага1.410.50 MVA
Дужина водова 35 kV108.82 km
Дужина водова 20 kV4.920.15 km
Дужина водова 10 kV849.17 km
Дужина водова 6 kV100.82 km
Дужина водова 0,4 kV16.402.86 km
Укупна дужина водова22.381.82 km