+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Површина 8.890km2
Број становника 577.333
Укупан број потрошача 256.217
Годишња потрошња енергије 2.096.048 MWh
Вршно оптерећење 407.76 MW
Просјечна годишња потрошња домаћинстaва 3.445 KWh
Просјечна мјесечна потрошња домаћинстaва 287 KWh
Број ТС   35/X; 20/6; 20/10 kV 13
Инсталисана снага ТС   35/X; 20/6; 20/10 kV 50,8 MVA
Број ТС X/0,4 kV 4.282
Инсталисана снага ТС X/0,4 kV 1.359,70
Укупан број ТС 4.284
Укупна инсталисана снага 1.410.50 MVA
Дужина водова 35 kV 108.82 km
Дужина водова 20 kV 4.920.15 km
Дужина водова 10 kV 849.17 km
Дужина водова 6 kV 100.82 km
Дужина водова 0,4 kV 16.402.86 km
Укупна дужина водова 22.381.82 km