+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Бања Лука, 11.08.2017. године

„Електрокрајина“ је у првом полугодишту 2017. године остварила нето добит од 5,3 милиона КМ, што је повећање за 71,5 одсто у односу на исти период прошле године.

У Управи предузећа наводе да је повећање профита резултат снажнијег раста прихода у односу на раст расхода, остварен прије свега кроз повећање нивоа наплате електричне енергије и смањење дистрибутивних губитака.

Elektrokrajina3 resized

У првих шест мјесеци остварени су укупни приходи у износу од 118,75 милиона КМ, што је за 5,6 одсто више у односу на исти период лани, док су расходи истовремено повећани за 3,7 одсто – на 113,4 милиона КМ.

Директорица „Електрокрајине“ Сека Кузмановић наводи да је ниво наплате електричне енергије у обрачунском периоду порастао за три процентна поена, на 108,9 одсто, укључујући наплату потраживања по основу склопљених репрограма и ону нагодбама путем медијације.

 seka kuzmanović7 resized

„Посебно водимо рачуна о ажурној наплати текуће потрошње код купаца са којима је у претходном периоду закључивано судско или вансудско поравнање, јер сматрамо недопустивим да ти купци поново улазе у дуг“, истакла је Сека Кузмановић.

Предузеће је провођењем планских активности на реконструкцији дистрибутивне мреже те мјерама на сузбијању неовлаштене потрошње наставило вишегодишњи тренд смањења дистрибутивних губитака, који су у првом полугодишту снижени на 14,6 одсто.

Закључно са крајем јуна откривено је 198 случајева неовлаштене потрошње електричне енергије, са обрачунатим износом потрошње од 339.100 КМ.