+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Бања Лука, 01.03.2016. године

„Електрокрајина“ је прошле године побољшала пословне и финансијске резултате у односу на 2014. годину, што се посебно огледа у повећању укупних прихода, смањењу дистрибутивних губитака и порасту реализованих инвестиција. 

Укупни приходи предузећа у 2015. години износили су 217,3 милиона КМ, што је за 4,2 милиона КМ или два одсто више у односу на претходну годину. Нето добит „Електрокрајине“ у прошлој години износила је 250.767 КМ.

Предузеће је наставило вишегодишњи тренд смањења дистрибутивних губитака који су на крају 2015. године износили 14,41 одсто, што је за 0,24 процентна поена мање у поређењу са 2014. годином, а за 2,12 процентних поена мање него 2013. године.

 

EK

 

Сека Кузмановић, директорица „Електрокрајине“, изјавила је да предузеће дистрибутивне губитке константно смањује кроз појачане активности на контроли и измјештању мјерних мјеста, откривању неовлаштене потрошње, увођењу система даљинског очитавања потрошње електричне енергије, те улагањима у реконструкцију и изградњу дистрибутивне мреже.

Предузеће је интензивирало активности на спречавању неовлаштене потрошње електричне енергије што потврђује податак да смо прошле године открили 896 таква случаја, што је далеко више у односу на 2014. годину. По том основу смо поднијели 335 кривичних пријава и 109 тужби против несавјесних потрошача.

Важан показатељ пословања је и висок ниво наплате који је износио изнад 100 одсто, укључујући и наплату потраживања по склопљених репрограмима.

„Наставили смо и са трендом повећања износа реализованих инвестиција које су прошле године износиле 24,2 милиона КМ, што је за 1,3 милиона КМ више у односу на 2014. Већина инвестиција била је усмјерена на санацију и изградњу дистрибутивне мреже, с тим да смо значајна средства уложили и у изградњу пословних објеката и обнову радне механизације“, истакла је Сека Кузмановић.

Међу највећим инвестицијама у 2015. издвајају се завршетак изградње 35 kV далековода Кнежево – Котор Варош са изградњом 35/20 kV Расклопнице Кнежево, затим, изградња и реконструкција 20 kV далековода Мркоњић Град – Језеро – Шипово, те изградња двосистемског средњенапонског вода од трафо-станице Србац до РТС Водовода у Прибљезима.

Поред тога, „Електрокрајина“ је наставила са реализацијом пројекта санације дистрибутивне мреже и проширењу постојећег АММ система на подручјима радних јединица Приједор, Лакташи и Мркоњић Град.

„Електрокрајина“ је у 2015. отворила новоизграђене пословнице предузећа у Челинцу и Рибнику са чиме смо побољшали услове за рад запослених и омогућили адекватан пријем и излазак у сусрет потребама 10.000 купаца електричне енергије са тих подручја.