+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Бања Лука 01.04.2016

Позивамо све купце електричне енергије са дистрибутивног подручја “Електрокрајине“ који нису закључили уговор о снабдијевању да то што прије учине како не би остали без испоруке електричне енергије.

Закључење уговора о снабдијевању је обавеза за све крајње купце електричне енергије прописана Законом о електричној енергији и Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом.

Уговором о снабдијевању се регулишу услови купопродаје електричне енергије у складу са потребама купца и расположивим количинама из електроенергетског биланса.

Права купца која се регулишу уговором првенствено се односе на обезбјеђење уговорене количине, снаге и квалитета преузете електричне енергије.

Закључивање уговора је бесплатно и не ограничава купца у праву евентуалне одлуке о промјени снабдјевача електричне енергије у будућем периоду.

Овлаштени радници „Електрокрајине“ почели су и са доставом обавјештења на адресе купаца који нису испунили своју законску обавезу са позивом да у року од осам дана закључе уговор о снабдијевању.

Купцима који одбију закључење уговора о снабдијевању биће обустављена испорука електричне енергије у складу са чланом 97. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом.

Уговоре о снабдијевању купци могу закључити у матичној електродистрибуцији или у сједишту „Електрокрајине“ у Бањој Луци (Улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 95)

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

1.         Постојећи крајњи купци

          -Лична карта крајњег купца на увид

2.         Уступање Уговора о снабдијевању (закупци, подстанари и сл.)

-Након измирења доспјелих обавеза потребно је приложити овјерену Изјаву о солидарном подмирењу будућих новчаних обавеза. (према датом  обрасцу за уступање уговора )

-На Уговор се уписује напомена „Уговор се закључује на одређено вријеме због уступања Уговора“ (са наведеним роком трајања).

3.         Лице у посједу објекта (насљедник, правни сљедбеник)

 -Лице у посједу објекта је дужно приложити доказе о основаности кориштења објекта (одговарајући Изводи из матичних књига, доказ о вођењу судског спора и сл.).

-На Уговор се уписује напомена „Уговор се закључује на одређено  вријеме до утврђивања насљедника/правног сљедбеника ,односно права власништва на некретнини.

4.         Заједница етажних власника (кућни савјети)

-Печат ЗЕВ и лична карта подносиоца на увид

Додатне информације:

Call Centar: +387 51 247 100

www.elektrokrajina.com