+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Select Page

Elektroenergetski
objekat
STS Milakovići Kurepovac
Datum isključenja Dan Vrijeme
isključenja
Vrijeme
uključenja
15.07.2022. petak 11.30 13.30
Razlog isključenja ugradnja sumarnog mjerenja EBRD
Naselja i ulice
koje će ostati
bez napajanja
električnom
energijom

DIO NASELjA: Kmećani-Milakovići.

Elektroenergetski
objekat
TS Dušana Jokića
Datum isključenja Dan Vrijeme
isključenja
Vrijeme
uključenja
15.07.2022. petak 11.00 12.00
Razlog isključenja ugradnja sumarnog mjerenja EBRD
Naselja i ulice
koje će ostati
bez napajanja
električnom
energijom

DIJELOVI ULICA: Dr Božidara Adžije, Dušana Jokića, Filipa Kljajića, Franca Šuberta, Miloša Matića i Kosovska br.21.

Elektroenergetski
objekat
MBTS Krajina Rebrovac, STS Gornja Česma i STS Priječani 4
Datum isključenja Dan Vrijeme
isključenja
Vrijeme
uključenja
15.07.2022. petak 09.00 14.00
Razlog isključenja radovi na NN mreži
Naselja i ulice
koje će ostati
bez napajanja
električnom
energijom

DIJELOVI ULICA: Novaka Pivaševića, Ive Andrića i Sime Matavulja.
DIJELOVI NASELjA: Česma i Priječani.

Elektroenergetski
objekat
TS Društveni dom
Datum isključenja Dan Vrijeme
isključenja
Vrijeme
uključenja
15.07.2022. petak 09.00 12.00
Razlog isključenja redovno održavanje
Naselja i ulice
koje će ostati
bez napajanja
električnom
energijom
DIO ULICE: Carice Milice.

Elektroenergetski
objekat
TS Banjaluka 3 – DV 20kV Saračica, Ć.J50
Datum isključenja Dan Vrijeme
isključenja
Vrijeme
uključenja
15.07.2022. petak 09.00 12.00
Razlog isključenja ugradnja betonskog stuba za reklozer
Naselja i ulice
koje će ostati
bez napajanja
električnom
energijom
DIJELOVI NASELjA: Jošikova Voda, Borkovići, Slavićka, Bistrica, Jaruge i Radosavska.

Elektroenergetski
objekat
STS Manastir Gomjenica
Datum isključenja Dan Vrijeme
isključenja
Vrijeme
uključenja
15.07.2022. petak 09.00 11.00
Razlog isključenja redovno održavanje TS
Naselja i ulice
koje će ostati
bez napajanja
električnom
energijom
DIO NASELjA: Kmećani-Manastir.

Elektroenergetski
objekat
MBTS Hadžihalilovića 4
Datum isključenja Dan Vrijeme
isključenja
Vrijeme
uključenja
15.07.2022. petak 09.00 10.00
Razlog isključenja ugradnja sumarnog mjerenja EBRD
Naselja i ulice
koje će ostati
bez napajanja
električnom
energijom
DIJELOVI ULICA: Đorđa Jovetića, Franca Šuberta, Karađorđeva br.81-109, Mile Bekuta, Miloša Matića, Sime Pandurovića i Vladimira Rolovića.

DIO NASELjA: Kmećani-Manastir.

Elektroenergetski
objekat
RTS Bronzani Majdan – DV 20kV Saračica, Ć.J03
Datum isključenja Dan Vrijeme
isključenja
Vrijeme
uključenja
15.07.2022. petak 08.00 16.00
Razlog isključenja rekonstrukcija SN mreže EBRD
Naselja i ulice
koje će ostati
bez napajanja
električnom
energijom
DIJELOVI NASELjA: Borkovići-Đurići, Borkovići-Stojčići, Borkovići škola i Borkovići-Mirnići.

Elektroenergetski
objekat
Datum isključenja Dan Vrijeme
isključenja
Vrijeme
uključenja
Razlog isključenja
Naselja i ulice
koje će ostati
bez napajanja
električnom
energijom

Napomena: U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odgađaju.