+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Select Page

Odluka o tarifnim stavovima za korištenje distributivnog sistema Regulatorne komisije broj 01-213-61/15/R-08-118 od 25. 3. 2016. god.

 

I

Tarifni stavovi za korisnike distributivnog sistema u Republici Srpskoj

OPIS

Tarifni stavovi za korisnike
distributivnog sistema
u Republici Srpskoj

Obračunska
snaga

Aktivna
električna
energija

Prekomjerno
preuzeta
reaktivna el.
energija

Kategorije potrošnje
i grupe kupaca

Jed. mjere

KM/kW/mjesec

KM/kWh

KM/kVArh

Sezona

VS (zima)

NS
(ljeto)

VS
(zima)

NS
(
ljeto)

VS
(zima)

NS
(ljeto)

Naziv
kategorije

Naziv
grupe

Doba
dana

35 kV

 

VT

3,9990

0,0154

0,0190

MT

0,0077

10 kV

 

VT

7,8515

0,0174

0,0227

MT

0,0087

0,4 kV –
ostala
potrošnja

1. TG

VT

16,4625

0,0224

0,0285

MT

0,0112

2. TG

ST

4,1486

3,1913

0,0576

0,0443

0,0376

0,0289

3. TG

VT

4,1486

3,1913

0,0696

0,0536

0,0453

0,0349

MT

0,0348

0,0268

6. TG

ST

4,1486

3,1913

0,0548

0,0422

0,0376

0,0289

7. TG

VT

4,1486

3,1913

0,0662

0,0508

0,0453

0,0349

MT

0,0331

0,0254

0,4 kV –
javna rasvjeta

 

ST

0,1008

0,4 kV – domaćinstva

1. TG

ST

1,4149

1,0884

0,0670

0,0516

2. TG

VT

1,4149

1,0884

0,0814

0,0624

MT

0,0407

0,0312

  • Tarifni stavovi navedeni u gornjoj tabeli ne sadrže porez na dodatu vrijednost.

 

II

Za tarifne grupe iz kategorije potrošnje na 0,4kV-naponu kojima ce obračunska snaga ne utvrđuje mjerenjem obračunska snaga iznosi:

Ostala potrošnja 2. i 3. TG                             5 kW
Ostala potrošnja 6. i 7. TG                             7 kW
Domaćinstva 1. TG                                        3,3 kW
Domaćinstva 2. TG                                        5,2 kW

 

III

Viša i niža sezona (VS i NS) kao i veći i manji dnevni tarifni stavovi (VT i MT) definisani su Tarifnim sistemom za prodaju električne energije i korištenje distributivne mreže RS 24. 6. 2016. god.

 

IV

Tarifni stavovi za korištenje distributivnog sistema primjenjuju se za obračun i fakturisanje usluge korištenja elektroenergetske mreže radi naknade troškova korištenja distributivne mreže, korištenja prenosne mreže, Nezavisnog operatera sistema, prenosnih gubitaka i prenesenih troškova obezbjeđenja pomoćnih usluga.