+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Select Page

 

Odluka Regulatorne komisije o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj broj 01-421-25/22/R-443 od 15. 12. 2022. god. stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. januara 2023. godine.

 

pdf2 Odluka o tarifama za korisnike distributivnog sistema (mrežarina)