+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Select Page

Tarifni stavovi za javno snabdijevanje

Tarifni stavovi za rezervno snabdijevanje

Tarifni stavovi za korisnike distributivnog sistema (mrežarina)

Naknada za obnovljive izvore


 

КATEGORIJE POTROŠNJE  

NAPON

 • Potrošnja na 35 kV naponu – za kupce koji preuzimaju el. energiju na naponskim nivoima 35 kV i više, uključujući naponski nivo 35 kV
 • Potrošnja na naponskom nivou od 1 kV do 35 kV – za kupce koji preuzimaju el. energiju na naponskim nivoima od 1 kV do 35 kV, uključujući i naponski nivo 1 kV  

NISКI NAPON

 • Ostala potrošnja na niskom naponu – za kupce koji preuzimaju el. energiju na naponskom nivou manjem od 1 kV, osim kupaca iz kategorija potrošnje „domaćinstava“ i „javna rasvjeta“
 • Domaćinstva – obuhvata potrošnju električne energije u stanovima, kućama za stanovanje i odmor, potrošnju za osvjetljavanje pripadajućih sporednih prostorija za domaćinstvo, garaža, prilaza stambenim objektima, stubišnu rasvjetu, liftove i zajedničke TV uređaje
 • Javna Rasvjeta – obuhvata potrošnju el. energije za rasvjetu ulica, trgova, puteva, mostova, tunela na putnim komunikacijama, pješačkih prelaza, uređaja za signalizaciju, parkova i istorijskih spomenika


TARIFNE GRUPE

DOMAĆINSTVA 

 • I Tarifna grupa kupaca – kod kojih se aktivna el. energija mjeri jednotarifnim brojilom
 • II Tarifna grupa kupaca – kod kojih se aktivna el. energija
  mjeri dvotarifnim brojilom

OSTALA POTROŠNJA

 • I Tarifna Grupa – krajnji kupci, kod kojih se obračunska snaga utvrđuje mjerenjem vršne snage, a aktivna el. energija mjeri dvotarifnim brojilom
 • II Tarifna Grupa – krajnji kupci kod kojih se vršna snaga ne mjeri, a aktivna el. energija se mjeri jednotarifnim brojilom
 • III Tarifna Grupa – krajnji kupci kod kojih se vršna snaga ne mjeri, a aktivna el. energija se mjeri dvotarifnim brojilom
 • VI Tarifna Grupa – krajni kupci koji obavljaju posebnu poljoprivrednu djelatnost, kod koje se el .energija koristi za potrošnju u mini farmama za tov peradi, junadi i svinja, u objektima za proizvodnju jaja, sušenje duvana, preradu mlijeka i laktofrizima, ako njihova angažovana snaga ne prelazi 25 kW, i kod kojih se vršna snaga ne mjeri, a aktivna el. energija mjeri jednotarifnim brojilom
 • VII Tarifna Grupa – krajni kupci koji obavljaju posebnu poljoprivrednu djelatnost, kod koje se el .energija koristi za potrošnju u mini farmama za tov peradi, junadi i svinja, u objektima za proizvodnju jaja, sušenje duvana, preradu mlijeka i laktofrizima, ako njihova angažovana snaga ne prelazi 25 kW, i kod kojih se vršna snaga ne mjeri, a aktivna el. energija mjeri dvotarifnim brojilom.

 

Tarifni sistem detaljno (PDF)