+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Select Page

Misija „Elektrokrajine“ je kvalitetna i pouzdana distribucija električne energije uz visok nivo usluga na zadovoljstvo korisnika distributivnog sistema i šire društvene zajednice.

Vizija „Elektrokrajine“ je da bude najpouzdaniji operator distributivnog sistema u Republici Srpskoj i BiH kroz razvoj i implementaciju savremenih poslovnih procesa, kao i međunarodnih standarda kvaliteta i očuvanja životne sredine.