+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Select Page
Uprava

V.d. direktora:
Dragan Čavić, dipl.ek.

V.d. izvršnog direktora za upravljanje imovinom:
Nenad Drljača, dipl. inž. el.

V.d. izvršnog direktora za terenske operacije:
Saša Popović, dipl. inž. el.

V.d. izvršnog direktora za upravljanje mrežom:
mr Vanja Bajić, dipl. inž. el.

V.d. izvršnog direktora za mjerenje i odnose sa korisnicima:
Krstan Tomić, dipl. inž. maš.

V.d. izvršnog direktora za poslove podrške:
mr Rodoljub Topić, dipl. ek.


Nadzorni odbor

Predsjednik:  Darko Milunović
Zamjenik predsjednika:  Milan Baroš
Član:  Jasmin Samardžić
Član:  Nataša Jeftenić
Član:  Ljubomir Klincov


Odbor za reviziju

Predsjednik:  Spomenka Travar
Zamjenik predsjednika:  Saša Zubović
Član:  Radoslav Savanović


Direktor Odjeljenja interne revizije:

Ljiljana Baroš