+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Select Page

Primarna djelatnost

Distribucija, kupovina, prodaja i trgovina električnom energijom.
Pored toga preduzeće vrši i poslove projektovanja elektro-energetskih objekata, te održavanje i izgradnju istih.

Istorijat

Pod različitim nazivima i oblicima organizovanja Elektrokrajina posluje još od aprila 1947. godine. Tada je rješenjem Vlade Narodne Republike Bosne i Hercegovine, osnovano Električno preduzeće Banja Luka, što je bila prva elektroprivredna organizacija formirana na ovom području.

Odlukom JMDP „ Elektroprivreda Republike Srpske“ dana 17.08. 1992 godine osnovano je Zavisno državno preduzeće „ Elektrokrajina“ p.o. Banja Luka.

Zatim dolazi do transformacije ZDP Elektrokrajina p.o. Banja Luka u akcionarsko društvo (Elektrokrajina a.d. Banja Luka), dana 14.09. 2005 upisom u sudski registar br. U-I-277/05. To je učinjeno po osnovu Odluke o promjeni oblika organizovanja, u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima o čemu je od strane Direkcije za privatizaciju RS uručeno i obavještenje o izvršenoj privatizaciji dijela državnog kapitala broj 636-01/99 od 06.12.2002.godine.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci, dana 08.06.2007. (oznaka i broj upisnika Suda: 071-0-Reg-07-000386), a u skladu sa Odlukama Vlade RS (br.02/1-020-60/06 od 31.12.2005 i 04/1-012-1966/06 od 07.09.2006.) preduzeće se transformiše u Mješoviti Holding «Elektroprivreda Republike Srpske» akcionarsko društvo Trebinje; Zavisno preduzeće «Elektrokrajina» akcionarsko društvo Banja Luka (skraćeni naziv: MH ERS-Matično preduzeće a.d. Trebinje; ZP «Elektrokrajina» a.d. Banja Luka).