+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Select Page

 

Elektroenergetski
objekat

DV20KV BLATNA-RUJIŠKA

Datum isključenjaDanVrijeme
isključenja
Vrijeme
uključenja
14.07.2023. petak 08.00 14.00
Razlog isključenja ZAMJENA UŽETA
Naselja i ulice
koje će ostati
bez napajanja 
električnom energijom

DIJELOVI OPŠTINE KRUPA NA UNI,HAŠANI -DUBOVIK

 

Elektroenergetski
objekat

DV20KV-Ž.STANICA

Datum isključenjaDanVrijeme
isključenja
Vrijeme
uključenja
13.07.2023. četvrtak 08.00 14.00
Razlog isključenja PROKRES RASTINjA
Naselja i ulice
koje će ostati
bez napajanja 
električnom energijom

NASELjA: MEŠINOVAC, TUNjICA 2. BOIŠTA I LONDŽA REPETITOR,

 

Elektroenergetski
objekat

20KV K.O. GRAD KOSTAJNICA 1

Datum isključenja Dan Vrijeme
isključenja
Vrijeme
uključenja
13.07.2023. četvrtak 08.00 11.00
Razlog isključenja UGRADNJA STRUJNIH MJERNIH TRANSFORMATORA
Naselja i ulice
koje će ostati
bez napajanja 
električnom energijom

MBTS ŠKOLA-MBTS POŠTA