+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Select Page
Elektroenergetski
objekat
TS 110/20 Čelinac – DV Skatavica-Popovac
Datum isključenja Dan Vrijeme
isključenja
Vrijeme
uključenja
15.07.2022. petak 11.00 15.00
Razlog isključenja puštanje u rad novoizgrađenih trafostanica
Naselja i ulice
koje će ostati
bez napajanja
električnom energijom
NASELjA: Popovac i Lipovac

 

Elektroenergetski 
objekat
 
Datum isključenja Dan Vrijeme
isključenja
Vrijeme
uključenja
       
Razlog isključenja  
Naselja i ulice
koje će ostati
bez napajanja 
električnom energijom