+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Select Page

Korištenje električne energije za osvjetljenje Banje Luke počelo je još krajem 19. vijeka. Dana 27. marta 1899. godine puštena je u pogon Hidroelektrana Delibašino selo sa dvije turbine od po 300 konjskih snaga (KS).

HE Delibašino selo bila je jedini proizvođač električnom energijom u Banjoj Luci sve do 1923. godine, kada je izgrađena termoelektrana na Laušu snage 1.100 KS. U tom periodu počinje i izgradnja gradske elektro mreže, koja se postepeno proširuje sve do početka Drugog svjetskog rata 1941. godine.

Dvije godine od oslobođenja i uspostave socijalističke Jugoslavije, 22. aprila 1947. godine osnovano je Električno preduzeće „Banja Luka“, sa poslovnicama za Banju Luku, Bosansku Gradišku, Kotor Varoš i Srbac, a od polovine 1963. obuhavata i Sanski Most, Bosansku Dubicu i Ljubiju.

Iste godine je u skladu sa administrativnim promjenama izvršena integracija Električnog preduzeća „Banja Luka“ sa „Elektroradom“ Jajce i „Elektro Prijedorom“, te je stvoreno Elektroprivredno distributivno preduzeće (EDP) „Elektro Banja Luka“.

Preduzeće pod sadašnjim nazivom posluje od 1974. kada je formirano pet OOUR-a („Elektro Banja Luka”, „Elektro Izgradnja“, „Elektro Bugojno“, „Elektro Jajce“ i „Elektro Prijedor“) i Radna zajednica „Zajednič¬ke službe”, koji su se 5. januara 1974. udružili u Zajednicu OOUR „Elektrokrajina“ Banja Luka .

Preduzeće sa takvom organizacijom posluje sve do raspada Jugoslavije i početka rata u BiH 1992. godine. Zavisno državno preduzeće (ZDP) „Elektrokrajina“ p.o. Banja Luka osnovano je Odlukom JMDP „Elektroprivreda“ Republike Srpske 17. avgusta 1992. godine.

Na osnovu odredbi Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima, „Elektrokrajina“ se 14. 9. 2005. godine transformisala u akcionarsko društvo u većinskom vlasništvu Mješovitog holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske“ a.d. Trebinje.

„Elektrokrajina“ od 1. aprila 2021. godine, u skladu sa projektom reorganizacije distributivnih preduzeća „Elektroprivrede RS“ i odredbama Zakona o električnoj energiji, gasi djelatnost snabdijevanja i postaje operater distributivnog sistema (ODS) za 21 jedinicu lokalne samouprave u zapadnom dijelu RS.

Preduzeće od 11. 4. 2024. godine nosi naziv Operater distributivnog sistema (ODS) „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka.