+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu
 
 

Površina 8.802 km2
Broj stanovnika 560.318
Ukupan broj potrošača 252.348
Godišnja potrošnja energije 2.034.960 MWh
Maksimalno vršno opterećenje 372,94 MW
Prosječno vršno opterećenje 291,19 MW
Prosječna godišnja potrošnja domaćinstava 3.517 KWh
Prosječna mjesečna potrošnja domaćinstava 293,14 KWh
Broj TS   35/X; 20/6; 20/10 kV 12
Instalisana snaga TS   35/X; 20/6; 20/10 kV 54,8 MVA
Broj TS X/0,4 kV 4.186
Instalisana snaga TS X/0,4 kV 1.249,12 MVA
Ukupan broj TS 4.198
Ukupna instalisana snaga 1.303,92 MVA
Dužina vodova 35 kV 60,5 km
Dužina vodova 20 kV 4.243,2 km
Dužina vodova 10 kV 1.354,7 km
Dužina vodova 6 kV 99,2 km
Dužina vodova 0,4 kV 16.095,6 km
Ukupna dužina vodova 21.853,25 km