+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕРС“ МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ А. Д. БАЊАЛУКА
Н А Д З О Р Н И   О Д Б О Р
Број: НО–3580-5/24
Дана 28. 3. 2024. године

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 44. Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, Надзорни одбор

С А З И В А
LXV сједницу Скупштине акционара

LXV (шездесет пета) ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, одржаће се дана 16. 4. 2024. године са почетком у 9:00 часова у просторијама Дирекције Предузећа, сала за састанке на 4. спрату, улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 95.

За сједницу се предлаже сљедећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
  2. Избор предсједника Скупштине, именовање записничара и овјерача записника.
  3. Разматрање и усвајање Записника са LXIV ванредне сједнице Скупштине акционара.
  4. Разматрање и усвајање Одлуке о другој емисији обвезница јавном понудом.                    

 

Позивају се сви акционари да лично, путем пуномоћника или гласањем писаним путем учествују у раду Скупштине. Пуномоћ даваоца пуномоћи – физичког лица мора бити овјерена од надлежног органа, а акционара – правног лица од овлашћеног лица у правном лицу.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар са стањем на дан 6. 4. 2024. године.

Позив о сазивању Скупштине акционара објављен је на web страници берзе, затим web страници Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука www.elektrokrajina.com и у најмање једном дневном листу регистрованом на подручју Републике Српске.

Увид у материјал може се извршити сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Дирекције Предузећа, улица  Краља Петра I Карађорђевића бр. 95.

У случају да се сједница не одржи у заказаном термину због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати дана 23. 4. 2024. године, на истом мјесту, у исто вријеме и са истим дневним редом.

Позивају се акционари и пуномоћници акционара да дођу пола сата прије одржавања сједнице ради регистрације.

                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                            НАДЗОРНОГ ОДБОРА             

                                                                     Рајко Срдић, дипл.правник


 

pdf2 Приједлози одлука