+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

[ед. 17 јул, 2019]

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕРС“ МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ А.Д. БАЊАЛУКА
Н А Д З О Р Н И   О Д Б О Р
Број: НО–3540/19
Дана, 28. 6. 2019. године

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) и члана 44. Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, Надзорни одбор

С А З И В А

XLV  сједницу  Скупштине  акционара

XLV (четрдесет пета) ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, одржаће се дана 30. 7. 2019. године са почетком у 9 часова у просторијама Дирекције Предузећа, сала за састанке на 4. спрату, улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 95.

За сједницу се предлаже сљедећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање.

2. Избор предсједника Скупштине, именовање записничара и овјерача записника.

3. Разматрање и усвајање Записника са XLIII ванредне сједнице Скупштине акционара.

4. Доношење Oдлукa:

а) о разрјешењу члана Надзорног одобра испред малих акционара због истека мандата.
б) о избору члана Надзорног одобра испред малих акционара.

Позивају се сви акционари да лично, путем пуномоћника или ласањем писаним путем учествују у раду Скупштине. Пуномоћ даваоца пуномоћи – физичког лица мора бити овјерена од надлежног органа, а акционара – правног лица од овлашћеног лица у правном лицу.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар са стањем на дан 20. 7. 2019. године.

Позив о сазивању Скупштине акционара објављен је на web страници Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука www.elektrokrajina.com.

Увид у материјал може се извршити сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Дирекције Предузећа, улица  Краља Петра I Карађорђевића бр. 95.

У случају да се сједница не одржи у заказаном термину због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати дана 6. 8. 2019. године, на истом мјесту у исто вријеме и са истим дневним редом.

Позивају се акционари и пуномоћници акционара да дођу пола сата прије одржавања сједнице ради регистрације.

                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                                     НАДЗОРНОГ ОДБОРА             

                                                                  Дарко Милуновић, дипл. економиста

 

pdf2Приједлози одлука