+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Датум почетка примјене тарифних ставова је 01.05.2016. године.

 

I

Тарифни ставови за јавно снабдијевање крајњих купаца електричне енергије у Републици Српској у случају када се цијена за услугу снабдијевања исказује кроз тарифне ставове за тарифни елемент мјерно мјесто су сљедећи:

 

Тарифни ставови за
јавно снабдијевање купаца

 

електричне енергије

Mјерно мјесто Обрачунска снага Активна електрична енергија Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија
Категорије потрошње и групе купаца Јед. мјере КМ/ММ/мјесец KM/kW/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh
Сезона ВС (зима) НС (љето) ВС (зима) НС (љето) ВС (зима) НС (љето)
Назив  категорије Назив групе Доба  дана
0,4 kV – остала потрошња 1. ТГ ВТ 2,48 16,4625 0,0966 0,0285
МТ   0,0483  
2. TГ СТ 2,48 4,1486 3,1913 0,1712 0,1317 0,0376 0,0289
3. TГ ВТ 2,48 4,1486 3,1913 0,2070 0,1592 0,0453 0,0349
МТ     0,1035 0,0796    
6. TГ СТ 2,48 4,1486 3,1913 0,1199 0,0923 0,0376 0,0289
7. TГ ВТ 2,48 4,1486 3,1913 0,1446 0,1110 0,0453 0,0349
МТ     0,0723 0,0555    
0,4 kV – јавна расвјета   СТ 2,48   0,1578  
0,4 – домаћинства 1. TГ СТ 2,48 1,4149 1,0884 0,1229 0,0945    
2. TГ ВТ 2,48 1,4149 1,0884 0,1486 0,1140    
МТ     0,0743 0,0570    

 Тарифни ставови наведени у горњој табели не садрже порез на додату вриједност.

 

II

Oбрачунска снага за тарифне групе купаца из категорије потрошње на 0,4 kV напону којима се обрачунска снага не утврђује мјерењем износи:

Остала потрошња 2. и 3. тарифна група:               5 kW
Остала потрошња 6. и 7. тарифна група:               7 kW
Домаћинства 1. тарифна група:                            3,3 kW
Домаћинства 2. тарифна група:                            5,2 kW.

Фиксни мјесечни износ накнаде за обрачунску снагу по мјерном мјесту, који не садрже порез на додату вриједност:

 

ГРУПЕ КУПАЦА Виша сезона
(мјесечно КМ)
Нижа сезона
(мјесечно КМ)
Остала потрошња 2. и 3. тарифна група (5 kW) 20,74 15,96
Остала потрошња 6. и 7. тарифна група (7 kW) 29,04 22,34
Домаћинства 1. тарифна група (3,3 kW) 4,67 3,59
Домаћинства 2. тарифна група (5,2 kW) 7,36 5,66

 

 

 

 

 

III

Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењују се у периоду од 1. октобра до 31. марта.
Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра.

Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06,00 – 22,00 часа за зимско рачунање времена, односно од 07,00 до 23,00 часа за љетно рачунање времена.

Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22,00 – 06,00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 (23,00) до понедељка у 06,00 (07,00) часова.

 

pdf2 Одлука о тарифним ставовима за јавно снабдијевање у Републици Српској

 

 

Накнада за подстицај производње из обновљивих извора за 2021. год.

Висина накнаде износи 0,0064 КМ/kWh и не садржи порез на додату вриједност, а примјењује се од 1. јануара 2021. год.

pdf2 Одлука о накнади за подстицај производње из обновљивих извора 2021