+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Датум почетка примјене тарифних ставова је 01.05.2016. године.

 

I

Тарифни ставови за јавно снабдијевање крајњих купаца електричне енергије у Републици Српској у случају када се цијена за услугу снабдијевања исказује кроз тарифне ставове за тарифни елемент мјерно мјесто су сљедећи:

 

Тарифни ставови за
јавно снабдијевање купаца

 

електричне енергије

Mјерно мјестоОбрачунска снагаАктивна електрична енергијаПрекомјерно преузета реактивна електрична енергија
Категорије потрошње и групе купацаЈед. мјереКМ/ММ/мјесецKM/kW/мјесецКМ/kWhКМ/kVArh
СезонаВС (зима)НС (љето)ВС (зима)НС (љето)ВС (зима)НС (љето)
Назив  категоријеНазив групеДоба  дана
0,4 kV – остала потрошња1. ТГВТ2,4816,46250,09660,0285
МТ 0,0483 
2. TГСТ2,484,14863,19130,17120,13170,03760,0289
3. TГВТ2,484,14863,19130,20700,15920,04530,0349
МТ  0,10350,0796  
6. TГСТ2,484,14863,19130,11990,09230,03760,0289
7. TГВТ2,484,14863,19130,14460,11100,04530,0349
МТ  0,07230,0555  
0,4 kV – јавна расвјета СТ2,48 0,1578 
0,4 – домаћинства1. TГСТ2,481,41491,08840,12290,0945  
2. TГВТ2,481,41491,08840,14860,1140  
МТ  0,07430,0570  

 Тарифни ставови наведени у горњој табели не садрже порез на додату вриједност.

 

II

Oбрачунска снага за тарифне групе купаца из категорије потрошње на 0,4 kV напону којима се обрачунска снага не утврђује мјерењем износи:

Остала потрошња 2. и 3. тарифна група:               5 kW
Остала потрошња 6. и 7. тарифна група:               7 kW
Домаћинства 1. тарифна група:                            3,3 kW
Домаћинства 2. тарифна група:                            5,2 kW.

Фиксни мјесечни износ накнаде за обрачунску снагу по мјерном мјесту, који не садрже порез на додату вриједност:

 

ГРУПЕ КУПАЦАВиша сезона
(мјесечно КМ)
Нижа сезона
(мјесечно КМ)
Остала потрошња 2. и 3. тарифна група (5 kW)20,7415,96
Остала потрошња 6. и 7. тарифна група (7 kW)29,0422,34
Домаћинства 1. тарифна група (3,3 kW)4,673,59
Домаћинства 2. тарифна група (5,2 kW)7,365,66

 

 

 

 

 

III

Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењују се у периоду од 1. октобра до 31. марта.
Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра.

Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06,00 – 22,00 часа за зимско рачунање времена, односно од 07,00 до 23,00 часа за љетно рачунање времена.

Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22,00 – 06,00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 (23,00) до понедељка у 06,00 (07,00) часова.

 

pdf2Одлука о тарифним ставовима за јавно снабдијевање у Републици Српској

 

Накнада за подстицај производње из обновљивих извора за 2019. год.

Висина накнаде износи 0,0075 КМ/kWh и не садржи порез на додату вриједност, а примјењује се од 1. јануара 2019. год.

pdf2Одлука о накнади за подстицај производње из обновљивих извора нов2018