+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

„Електрокрајина“ је 2019. годину окончала са позитивним пословним резултатом уз остварену бруто добит од 1,36 милиона КМ упркос значајним финансијским оптерећењима узрокованих процесом реорганизације и другим спољним факторима на које предузеће није могло утицати.
„Електрокрајина“ је прошле године започела реорганизацију кроз прву фазу гашења дјелатности снабдијевања електричним енергијом у којој је од 1. септембра остала без више од 430 купаца са високог и средњег напонског нивоа које је преузела Дирекција за снабдијевање при „Електропривреди РС“ у Требињу.
Губитак највећих потрошача у задња четири мјесеца прошле године утицао је на смањење прихода од електричне енергије за чак 9,4 милиона КМ, укључујући и приход од мрежарина.
Поред тога, приходи од камата су минуле године смањени за 2,15 милиона КМ због законског смањења стопе затезне камате и преласка купаца код другог снабдјевача.
На расходовној страну су се, такође, појавиле трошкови којих није било у 2018. години и на које предузеће није могло утицати у укупном износу од 4,1 милиона КМ. Од тога су трошкови дебаланса према „Електропривреди РС“ лани износили 1,8 милиона КМ, док су накнаде за системске и помоћне услуге Државне регулаторне комисије за електричне енергије (ДЕРК) и Независног оператора система у БиХ повећани за 2,3 милиона КМ.
Упркос додатним вишемилионским оптерећењима, „Електрокрајина“ је захваљујући мјерама Управе, прије свега на досљедној наплати потраживања, резању нерентабилних трошкова и смањењу дистрибутивних губитака успјела да 2019. годину заврши са позитивним финансијским резултатом.
Укупна бруто потраживања лани су смањена за чак 19,72 милиона КМ, док су приходи од наплаћених отписаних потраживања увећани за 1,73 милиона КМ, што је донијело позитиван ефекат од 21,45 милиона КМ.
Поред тога, предузеће је побољшало коефицијенте текуће ликвидности, финансијске стабилности и солвентности, а смањило метеријалне и нематеријалне трошкове, расходе непроизводних услуга, репрезентације и остале расходе.
Дистрибутивни губици предузећа су у минулој години смањени за 1,1 процентна поена што је донијело финансијски ефекат од 2,5 милиона КМ, док су укупне обавезе предузећа смањене за 5,8 милиона КМ.
„Електрокрајина“ је у 2019. значајно појачала активности на сузбијању крађе електричне енергије. Обрачуната неовлаштена потрошња лани је износила 855.000 КМ што је и више него двоструко већа вриједност у односу 2018. годину када је откривена крађа електричне енергије у износу од 378.000 КМ.
Прошле године је у изградњу и санацију 380 километара електродистрибутивне мреже и 137 трафо-станица, те друге развојне потребе, инвестирано укупно 24,5 милиона КМ. У августу 2019. је започео велики трогодишњи пројекат реконструкције мреже укупне вриједности од скоро 30 милиона КМ.