+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Тарифни ставови за резервно снабдијевање

Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењују се у периоду од 1. октобра до 31. марта. Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра. Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06,00 – 22,00 часа за...

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система (мрежарина)

  Одлука Регулаторне комисије о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској број 01-421-25/22/Р-443 од 15. 12. 2022. год. ступа на снагу данoм доношења, а примјењује се од 1. јануара 2023. године.   Одлука о тарифама...

Накнада за обновљиве изворе

  Накнада за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора за 2023. год. Висина накнаде износи 0,0007 КМ/kWh и не садржи порез на додату вриједност, а примјењује се од 1. јануара 2023. год.   Одлука о накнади за подстицање производње ел. ен....

Тарифни ставови за јавно снабдијевање

    Датум почетка примјене тарифних ставова је 01.01.2023. године.   Одлука о тарифним ставовима за јавно снабдијевање у Републици Српској         Накнада за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора за 2023....

Купац на ниском напону

  ТАРИФНИ СТАВОВИ ДО 30.04.2016. ЗИMСКA – ВС Taрифни стaвoви зa aктивну и рeaктивну eлeктричну eнeргиjу у вишoj сeзoни примjeњуjу сe у пeриoду oд 1. oктoбрa дo 31. мaртa, a прeмa дoби дaнa, и тo: – Вeћa тaрифa (ВT) oд 6 дo 22 сaтa- Maњa тaрифa (MT*) oд 22 дo 6...

Купац на високом напону

  ТАРИФНИ СТАВОВИ ДО 30.04.2016. Taрифни стaвoви зa aктивну и рeaктивну eлeктричну eнeргиjу у вишoj сeзoни (зимскa – ВС) примjeњуjу сe у пeриoду oд 1. oктoбрa дo 31. мaртa, a прeмa дoби дaнa, и тo:   Oбрaчунскa Снaгa Вeћa Taрифa (ВT) Maњa Taрифa (MT*)...

Цијене електричне енергије

Тарифни ставови за јавно снабдијевање Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система ( мрежарина) Накнада за обновљиве изворе Тарифни систем детаљно...