+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

ЗП „Електрокрајинa“ а.д. Бања Лука у складу са законским обавезама и процесом отварања тржишта електричне енергије од 1. јануара 2020. године престаје са снабдијевањем 2.500 највећих купаца на ниском напону.

Електродистрибутивна предузећа у РС су ушла у процес реорганизације са којим су од 1. септембра 2019. остали без купаца на напонским нивоима 110, 35, 20 и 10 kV, које је преузела Дирекција за снабдијевање „Електропривреде Републике Српске“ у Требињу.

Од 1. јануара 2020. године слиједи друга фаза реорганизације у којој ће електродистрибутивна предузећа остати без купаца на 0,4 kV напону који имају годишњу потрошњу већу од 35.000 kWh. Ријеч је о купцима из категорије „остала потрошња“ на 0,4 kV напону (1, 2, 3, 6 и 7 тарифна група) и 0,4 kV јавна расвјета.

Реорганизација ће у коначници довести до раздвајања дјелатности дистрибуције и снабдијевања електричне енергије у посебне привредне субјекте при чему ће „Електрокрајина“ и друга електродистрибутивна предузећа 31. децембра 2020. године у потпуности престати са обављањем дјелатности снабдијевања купаца.

Предвиђено је да снабдијевање домаћинстава и малих комерцијалних купаца на 0,4 kV напонском нивоу од 1. јануара 2021. године преузме ново предузеће за јавно снабдијевање на нивоу РС.

„Електрокрајина“ ће од 1. јануара 2021. постати оператер дистрибутивног система (ОДС) који ће се на постојећој територији (три града и 18 општина) искључиво бавити пословима упрaвљaња, oдржaвaња, рaзвojа и изгрaдње дистрибутивнoг систeмa, те прикључка купаца на дистрибутивну мрежу.