+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka je najveće elektrodistributivno preduzeće u sastavu Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ – matično preduzeće a.d. Trebinje (ERS). Električnom energijom snabdijeva oko 47% konzuma Republike Srpske.

Osnovne djelatnosti preduzeća su distribucija i snabdijevanje električnom energijom. Pored toga preduzeće vrši i poslove projektovanja elektroenergetskih objekata, kao i izgradnju i održavanje istih. 


ZP „ELEKTROKRAJINA“ a.d. Banja Luka

Kralja Petra I Karađorđevića 95, 78000 Banja Luka, Republika Srpska – BiH;

Tel: +387(51)246-300, Faks: 387(51)215-610

Matični broj jedinstvenog registra: 1074440

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB): 4400855640000

Poreski identifikacioni broj (PIB): 400855640000