+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

03 infostock

OSNOVNI KAPITAL I STRUKTURA PORTFELJA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Iznos upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala je isti: 92.276.622,00 KM

Vrsta akcije: Redovne akcije

Klasa: A

Broj: 92.276.622

Nominalna vrijednost: 1,00 KM; jedna akcija nosi jedan glas

Ukupan broj glasova na skupštini emitenta: 92.276.622

Ukupan broj akcionara: 3722

Broj i nominalna vrijednost sopstvenih akcija: nema (sve akcije su iste klase sa istim pravima, obične i glase na ime)

 

VLASNIČKA STRUKTURA

Datum: 18.10.2012

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani

Ukupno

< 5% 3.544 176 3.720 21,09 3,67 24,76
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 10,00
10%-25% 1 0 1 10,24 0,00 10,24
> 25% 1 0 1 65,01 0,00 65,01
UKUPNO 3.546 176 3.722 96,33 3,67 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

 

KOTACIJA I PROMET NA BERZI

Kliknite OVDJE za prelazak na sajt BL berze gdje se možete detaljnije upoznati o trgovanju akcijama.