+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Korištenje električne energije za osvjetljenje grada Banja Luka počelo je veoma rano. Već 1898. godine puštena je u pogon Hidroelektrana Delibašino selo sa dvije turbine od po 300 KS, a 25 godina kasnije (1923) izgrađena je termoelektrana na Laušu snage 1100 KS.

U tom periodu počinje i izgradnja gradske električne mreže, koja se postepeno proširuje, sve do Drugog svjetskog rata. Tačnih podataka za potrošnju prije rata nemamo, ali na bazi vršnog opterećenja i režima rada izvora cijeni se da je 1939. godine ukupna potrošnja iznosila oko 5.000 MWh. Nakon rata potrošnja je i opala, te je 1947. godine iznosila oko 3.800 MWh.

Pod raznim nazivima i promjenama područja djelovanja, „Elektrokrajina“ posluje od 1947. godine. Naime, po završetku Drugog svjetskog rata, Narodna vlada Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o osnivanju električnog preduzeća Bosne i Hercegovine „Elektrobih“- Sarajevo, sa poslovnicama i ekspoziturama.

Tada je u Banjoj Luci, za područje sreza Banja Luka, formirana ekspozitura „Elektrobih“- Sarajevo, sa poslovnicama u Banjoj Luci, Bosanskoj Dubici, Ljubiji, Sanskom Mostu i Starom Majdanu. Ubrzo dolazi do reorganizacije „Elektrobih“-a, osamostaljenja poslovnica i prenošenja u nadležnost mjesnim odborima. Tako je aprila 1947. godine, rješenjem Vlade BiH, poslovnica u Banjoj Luci prerasla u „Električno preduzeće“- Banja Luka, koje je vlastitim proizvodnim kapacitetima u Delibašinom selu i na Laušu snabdijevalo električnom energijom šire područje grada Banja Luka.

Zavisno državno preduzeće „Elektrokrajina“ p.o. Banja Luka osnovano je Odlukom JMDP „Elektroprivreda“ Republike Srpske 17.08.1992. godine. Sjedište Preduzeća je u Banjoj Luci, ulica Kralja Petra Karađorđevića broj 95.

ZDP „Elektrokrajina“ p.o. Banja Luka se transformisala u akcionarsko društvo na osnovu odluke o promjeni oblika organizovanja, u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima, te sada posluje pod imenom ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka.