+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Kneževo, 30.04.2015. godine

„Elektrokrajina“ je pustila pod napon novi dalekovod 35 kV Kotor Varoš – Kneževo čime smo kupcima sa područja opštine Kneževo obezbjedili stabilnije napajanje električnom energijom.

Elektroenergetski projekat je obuhvatao zamjenu 20 kV voda sa 35 kV vodom na DV Kotor Varoš – Kneževo uz postavljenje 86 novih električnih stubova i ugradnju transformatora 35/20 kV u Rasklopnu trafo-stanicu Kneževo.

Seka Kuzmanović, direktor „Elektrokrajine“, koja je u Kneževu sa ostalim članovima Uprave preduzeća prisustvovala završetku radova i puštanju novog dalekovoda pod napon, izrazila je zadovoljstvo zbog realizacije ovog značajnog projekta.

„Investicija je realizovana u cilju stabilnijeg snabdijevanja kupaca sa područja opštine Kneževo i pouzdanijeg prenosa električne energije sa tri mini hidroelektrane na području te lokalne zajednice“, izjavila je Kuzmanovićeva.

Investitori projekta vrijednog tri miliona KM su „Elektrokrajina“ i preduzeće „EHE“ d.o.o. Banja Luka u vlasništvu austrijske energetske grupacije „Kelag“.

Finansiranje projekta se odvija na način da je preduzeće „EHE“ d.o.o. Banja Luka investiralo sredstva u izgradnju vodova i postrojenja koji su predati u osnovna sredstva „Elektrokrajine“ koja će investiciju otplatiti u narednih šest godina bez obračunate kamate.

Napominjemo da je kompanija „Elektroprenos BiH“ planirala izgradnju 110 kV dalekovoda Kotor Varoš – Kneževo i trafo-stanice 110/x kV, ali još nisu poznati rokovi početka i završetka tih radova. Kada „Elektroprenos BiH“ realizuje navedenu investiciju postojeći 35 kV dalekovod će služiti kao rezervno napajanje.