+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu
ZIMSKA – VS

Tarifni stavovi za aktivnu i reaktivnu električnu energiju u višoj sezoni primjenjuju se u periodu od 1. oktobra do 31. marta, a prema dobi dana, i to:

– Veća tarifa (VT) od 6 do 22 sata
– Manja tarifa (MT*) od 22 do 6 sati

DOMAĆINSTVA

Obračunska Snaga

Veća Tarifa (VT)

Manja Tarifa (MT*)

Jednotarifno brojilo

6,7162

0,1172

Dvotarifno brojilo

10,5830

0,1410

0,0705

 Sve cijene su izražene u KM bez PDV-a

OSTALA POTROŠNJA

Obračunska Snaga

Veća Tarifa (VT)

Manja Tarifa (MT*)

Reaktivna Energija

I Tarifna Grupa

13,5613

0,0924

0,0462

0,0422

II Tarifna Grupa

24,6995

0,1712

III Tarifna Grupa

24,6995

0,2061

0,1030

0,0500

VI Tarifna Grupa

34,5793

0,1171

VII Tarifna Grupa

34,5793

0,1408

0,0704

0,0481

 Sve cijene su izražene u KM bez PDV-a


LJETNA – NS

Saglasno propisima o računanju vremena, uklopni satovi se ne pomjeraju, a tarifni stavovi se primjenjuju u nižoj sezoni, a prema dobu dana, i to:

– Veća tarifa (VT) od 7 do 23 sata
– Manja tarifa (MT*) od 23 do 7 sati

 

DOMAĆINSTVA

Obračunska Snaga

Veća Tarifa (VT)

Manja Tarifa (MT*)

Jednotarifno brojilo

5,1662

0,0902

Dvotarifno brojilo

8,1406

0,1083

0,0541

Sve cijene su izražene u KM bez PDV-a

 

OSTALA POTROŠNJA

Obračunska Snaga

Veća Tarifa (VT)

Manja Tarifa (MT*)

Reaktivna Energija

I Tarifna Grupa

13,5613

0,0924

0,0462

0,0422

II Tarifna Grupa

18,9990

0,1317

III Tarifna Grupa

18,9990

0,1585

0,0793

0,0385

VI Tarifna Grupa

26,5986

0,0901

VII Tarifna Grupa

26,5986

0,1083

0,0542

0,0370

Sve cijene su izražene u KM bez PDV-a

 

Naknada za obnovljive izvore

Svim kupcima obračunava se naknada za obnovljive izvore u iznosu od 0,0025 KM/kWh

(Od 01.02.2016.)

 

 


 *Po manjim dnevnim tarifnim stavovima (MT) obračunava se i električna energija isporučena subotom i nedeljom [od petka u 22(23) do ponedeljka u 6(7) sati], kao i električna energija isporučena državnim praznicima pod uslovom da je kupac obezbijedio odgovarajući način mjerenja.