+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Tarifni stavovi za aktivnu i reaktivnu električnu energiju u višoj sezoni (zimska – VS) primjenjuju se u periodu od 1. oktobra do 31. marta, a prema dobi dana, i to:


 
Obračunska Snaga Veća Tarifa (VT) Manja Tarifa (MT*) Reaktivna Energija
10 kV 6.8136
0.0854 0.0427 0.0302
35 kV 3.9498 0.0820 0.0410 0.0240
110 kV 1.4546 0.0842 0.0421

0.0201

– Veća tarifa (VT) od 6 do 22 sata
– Manja tarifa (MT*) od 22 do 6 sati

Saglasno propisima o računanju vremena, uklopni satovi se ne pomjeraju, a tarifni stavovi se primjenjuju u nižoj sezoni (ljetna – NS), a prema dobu dana, i to:


 
Obračunska Snaga Veća Tarifa (VT) Manja Tarifa (MT*) Reaktivna Energija
10 kV 6.8136
0.0854 0.0427 0.0302
35 kV 3.9498 0.0820 0.0410 0.0240
110 kV 1.4546 0.0842 0.0421 0.0201

– Veća tarifa (VT) od 7 do 23 sata
– Manja tarifa (MT*) od 23 do 7 sati

 

Naknada za obnovljive izvore

Svim kupcima obračunava se naknada za obnovljive izvore u iznosu od 0,0025 KM/kWh

(od 01.02.2016)

 


*Po manjim tarifnim stavovima (MT) obračunava se i električna energija isporučena subotom i nedeljom [od petka u 22(23) do ponedeljka u 6(7) sati], kao i električna energija isporučena državnim praznicima, pod uslovom da kupac obezbijedi takvo mjerenje.