+387 51 247 100 , бесплатна инфо линија 0800 50 116 callcentar@elektrokrajina.com
Izaberite stranicu

Бањалучка „Електрокрајина“ је изградила више од 270 километара нове електродистрибутивне мреже у оквиру великог пројекта реконструкције који је започео средином прошле године са чиме је више десетина хиљада потрошача добило далеко квалитетније снабдијевање електричном енергијом.

У склопу пројекта који се одвија на подручју свих радних јединица предузећа постављено је 5.000 нових бетонских стубова на средњенапонској и нисконапонској мрежи. За потребе реконструкције „Електрокрајина“ је до сада уложила више од пет милиона КМ из повољне кредитне линије Европске банке за обнову и развој (EBRD).

Овај вишегодишњи инвестициони циклус, вриједан око 30 милиона КМ, у другој фази предвиђа измјештање мјерних мјеста из објеката потрошње и уградњу 25.000 дигиталних бројила са даљинским очитавањем потрошње, што ће увелико повећати ефикасност обрачуна и наплате електричне енергије и значајно смањити дистрибутивне губитке предузећа.

Поред тога, „Електрокрајина“ је у првих девет мјесеци ове године из властитих средстава уложила 10 милиона КМ у изградњу и санацију електромреже и трафо-станица што је довело до стабилније и поузданије испоруке електричне енергије.

Предузеће се истовремено налази у процесу потпуне реорганизације и прилагођавања радних процеса одредбама новог Закона о електричној енергији, у склопу чега ће закључно са крајем ове године у потпуности престати са пословима снабдијевања купаца и постати искључиво оператор дистрибутивног система.

„Електрокрајина“ је у досадашњем процесу реорганизације већ остала без 2.500 највећих купаца чије снабдијевање је преузела надлежна дирекција „Електропривреде РС“ у Требињу, што је пресудно утицало на смањење деветомјесечних пословних прихода предузећа за више од 25 одсто, односно за 41,8 милиона КМ, у односу на исти период прошле године.

Прилагођавање новој организацији довело је до неопходне оптимизације броја запослених приликом чега је „Електрокрајину“ ове године, добровољно уз утврђене стимулативне отпремине, напустило 422 радника, те је предузеће закључно са крајем септембра имало 1.445 запослених.

„Електрокрајина“ је за потребе стимулативних отпремина и накнада за економско-социјално збрињавање радника са припадајућим порезом исплатила 16,3 милиона КМ, што је утицало на повећање пословних расхода по том основу, с тим да ће се у предстојећем периоду осјетити значајни позитивни ефекти смањења укупних трошкова на исплате плата и остала примања запослених.

Поменуте околности губитка највећих купаца и исплата одлазећих радника, уз генерално нешто мању потрошњу електричне енергије због пандемије корона вируса, утицале су да „Електрокрајина“ првих девет мјесеци 2020. заврши са губитком у износу од 23,4 милиона КМ.

Упркос свим изазовима, „Електрокрајина“ је у обрачунском периоду успјела смањити укупна краткорочна потраживања и пласмане за скоро 11 милиона КМ, односно за 13,7 одсто.

Поред тога, предузеће је у текућој години унаприједило кључне пословне параметре који се огледају у обезбјеђењу квалитетније испоруке електричне енергије, појачаном откривању неовлаштене потрошње, очувању високог нивоа наплате уз редовну исплату свих примања запослених.